airproducts-logo Go to Home Page

Conflictmineralen

Air Products is bezorgd dat de handel in conflictmineralen die in de oostelijke provincies van de Democratische Republiek Congo (DRC) worden gedolven, de wreedheden tegen de mensenrechten in de regio kan aanwakkeren. Deze mineralen en hun geraffineerde metalen (tantaal, tin, wolfraam en goud (3TG)) worden veel gebruikt in de eindmarkten van Air Products. Als gevolg hiervan ondersteunen we de acties van overheden en organisaties om de transparantie van de toeleveringsketen te vergroten en bedrijven in staat te stellen conflictvrije mineralen te betrekken.

Op 22 augustus 2012 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de laatste regel goedgekeurd met betrekking tot de inkoop van conflictmineralen onder sectie 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Volgens deze regel moeten beursgenoteerde bedrijven de aanwezigheid van conflictmineralen uit de DRC of aangrenzende landen melden bij de producten die zij vervaardigen of waarvoor zij een contract sluiten om te produceren als de conflictmineralen nodig zijn voor de functionaliteit of productie van een product. Deze rapporten moeten jaarlijks worden ingediend vóór 31 mei, te beginnen in 2014.

Meer dan 90 procent van het aanbod van Air Products (naar omzet) bevat geen 3TG-mineralen. Voor onze andere producten, waaronder apparatuur en speciale gassen, hebben we een proces ontwikkeld om te bepalen welke producten 3TG-mineralen bevatten en werken we eraan om ervoor te zorgen dat de bron afkomstig is van conflictvrije mijnen.

Air Products streeft ernaar materialen in te kopen bij bedrijven die onze waarden op het gebied van mensenrechten, ethiek en milieuverantwoordelijkheid delen. We verwachten dat onze leveranciers voldoen aan onze Gedragscode en voldoen aan onze duurzaamheidsverwachtingen, inclusief Conflictvrije inkoop. Evenzo ondersteunen wij branche-initiatieven zoals de Responsible Business Alliance en het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) om bedrijven in staat te stellen conflictvrije mineralen te betrekken.

Air Products zal eventuele zorgen over of mogelijke schendingen van dit beleid, die via ons kunnen worden gemeld, behandelen via onze Integriteitslijn. We zullen onze voortgang bij de implementatie van dit beleid inzake conflictmineralen bekendmaken via openbare rapportage, inclusief onze website, jaarlijks duurzaamheidsverslag, en SEC-rapportage.