airproducts-logo Go to Home Page

Vlamionisatiedetector (FID)

Het gebruik van een vlamionisatiedetector (FID) is een veel gebruikte analysetechniek die wordt gebruikt in de petrochemische, farmaceutische en aardgassector om op koolstof gebaseerde organische verbindingen te analyseren.

Een FID maakt meestal gebruik van een waterstof/luchtvlam waarin het monster wordt gevoerd om organische moleculen te oxideren en elektrisch geladen deeltjes (ionen) te produceren. De ionen worden opgevangen en produceren een elektrisch signaal dat vervolgens wordt gemeten. FID wordt vaak gebruikt in combinatie met een GC-instrument.

Zoals gebruikelijk bij andere GC-technieken, hebben de gebruikte gassen weinig water en zuurstofverontreinigingen nodig, omdat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de stationaire fase. Deze veroorzaken aanzienlijke problemen, zoals hoge basislijnruis en ontluchting van de kolom in het gaschromatogram, wat resulteert in een verminderde gevoeligheid van het analyseapparaat en een kortere levensduur van de kolom. Bovendien is een FID uiterst gevoelig voor koolwaterstofverontreinigingen in de waterstof- en luchttoevoer voor de vlam.

Air Products Experis® ultrazuivere gassen en gasmengsels, en onze unieke BIP® cilindertechnologie is speciaal ontworpen om zowel de nauwkeurigheid van de analyse als de levensduur van de belangrijkste GC-FID-componenten te verbeteren door de kritische onzuiverheden in de geleverde gassen te minimaliseren

Download de brochure Experis® Ultra-Purity Gases Technische specificaties Synthetische lucht

Onze gassen voor FID-analyse

Experis® hoog-gespecificeerde FID-brandstofgasmengsels

40% waterstof in helium of stikstof met minder dan 0,1 ppm totaal koolwaterstofgehalte (THC)

Standaard Brandstofgas-samenstellingen

40% waterstof in helium of stikstof met minder dan 1 ppm totaal koolwaterstofgehalte (THC)

Waterstof BIP®-technologie

Ongeëvenaarde specificaties met een totaal koolwaterstofgehalte van minder dan 10 ppb (THC)

Waterstof Premier Plus

Minder dan 100 ppb totaal koolwaterstofgehalte (THC)

Zero Air Plus (Synthetic Air Plus)

Minder dan 50 ppb totaal koolwaterstofgehalte (THC)

Zero Air (synthetische lucht)

Minder dan 200 ppb totaal koolwaterstofgehalte (THC)

Vraag het de deskundige

Trish Lees

Business Development Specialist

"Wat zijn de voordelen van het gebruik van synthetische lucht in vergelijking met het mengen van stikstof en zuurstof?"
Synthetische lucht maakt gebruik van ultrazuivere N2 en O2 die worden gemengd om synthetische lucht te produceren. We gebruiken membraancompressoren die geen olie gebruiken, dus synthetische lucht heeft een zeer laag totaal aan koolwaterstoffen (THC)

Vragen? Wij hebben antwoorden.

CONTACT OPNEMEN:

Klaar om te bestellen?

NU KOPEN

HULPMIDDELEN