airproducts-logo Go to Home Page

Governance

Wij zijn van mening dat een investering in Air Products - en zelfs in elk bedrijf - een daad van vertrouwen is en dat vertrouwen alleen kan worden verkregen door integer en verantwoordelijk te handelen. Deze kernwaarden vormen de basis van alles wat we doen. We zijn er altijd van overtuigd geweest dat de beste manier om een geweldig bedrijf te zijn en waarde te leveren aan onze klanten en aandeelhouders is om eerlijk, eerlijk en ethisch te zijn in onze zakelijke praktijken en persoonlijk gedrag op het werk.
Air Products heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit, integriteit en goede wil, de hoeksteen van ons succes. Ongeacht de uitdagingen, we blijven leven en werken volgens de hoogste normen van ethiek. Naarmate de omgeving waarin we zaken doen verandert, zullen we de toekomst tegemoet zien met dezelfde standvastige inzet voor eerlijkheid, eerlijkheid en transparantie die ons al 80 jaar sterk houdt.

Gedragscode

Integriteit - ethisch handelen en trouw blijven aan onze woorden - is een kernwaarde van Air Products en die mogen we nooit schenden. Schendingen van de ethische regels worden bij Air Products niet getolereerd. Werknemers worden aangemoedigd om klachten, zorgen of vermoedens over niet-naleving te melden.

MEER INFORMATIE

Air Products-integriteitslijn

We zijn toegewijd aan het naleven van de hoogste ethische normen.

EEN PROBLEEM MELDEN

Statuten

De statuten van Air Products and Chemicals, Inc., zoals gewijzigd en aangepast, met ingang van 17 september 2023, hebben betrekking op de volgende artikelen en de bijbehorende onderdelen:

Vergaderingen van aandeelhouders
Raad van bestuur
Mededelingen, functionarissen
Vrijwaring van bestuurders en leidinggevenden
Delegatie van bevoegdheden
Voorraad
Algemene bepalingen
Kantoren en rapporten
Wijzigingen

BEKIJK VERORDENINGEN

RESOURCE CENTRE