airproducts-logo Go to Home Page

Online privacyverklaring van Air Products

Laatst bijgewerkt: januari 2021

Air Products respecteert uw rechten en belangen met betrekking tot gegevensprivacy en uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft het beleid en de praktijken van Air Products met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie en beschrijft uw privacyrechten. Wij erkennen dat informatieprivacy een permanente verantwoordelijkheid is en daarom zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten, als wij nieuwe praktijken op het gebied van persoonsgegevens invoeren of nieuwe privacyrichtlijnen aannemen.

Informatie die we verkrijgen, het doel en hoe we deze gebruiken
Informatie die wij delen
Uw rechten
Gegevensoverdrachten
Opslag en bewaring van gegevens
Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen
Andere websites van Air Products
Links naar andere websites
Updates van onze online privacyverklaring
Contact opnemen met het Air Products Privacy Office 

Informatie die we verkrijgen, ons doel en hoe we deze gebruiken

U kunt ervoor kiezen om persoonlijke informatie te verstrekken - inclusief, maar niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, fysiek bedrijfsadres, zakelijk e-mailadres of zakelijk telefoonnummer - via de sites. Hieronder volgen manieren waarop u de informatie kunt verstrekken en de soorten informatie die u kunt indienen. Wij beschrijven ook de gebruiksdoelen van de informatie die u verstrekt en hoe wij deze informatie gebruiken. U kunt contact met ons opnemen door het invullen van informatie in formulieren of door een e-mail te sturen. De formulieren variëren wat betreft de verplichte en verzamelde informatie. In de meeste gevallen geeft een sterretje (*) de verplichte informatie in een formulier aan. U kunt ervoor kiezen om extra informatie te verstrekken in de niet-verplichte velden. U kunt een formulier invullen of ons een e-mail sturen om een product te kopen, een rapport of ander materiaal downloaden, u voor een conferentie in te schrijven, een verzoek in te dienen, op een e-mail of post op een blog te reageren, een te vraag stellen, naar een baan te solliciteren of een opmerking te maken.

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden, waaronder enkele of alle van de volgende: We kunnen de verstrekte informatie gebruiken om te reageren op uw vraag, contact met u opnemen over uw verzoek, een vraag stellen, aankondigingen doen over producten en toekomstige gebeurtenissen, gedrag onderzoeken, uw sollicitatie naar een baan te overwegen en contact met u op te nemen voor andere redenen met betrekking tot het aanbieden en verbeteren van onze diensten.

We kunnen bezoekers van onze sites verschillende functies aanbieden, die wij van tijd tot tijd kunnen veranderen. We kunnen u vragen bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij u van deze functies kunnen voorzien.

Naast de hierboven besproken toepassingen kunnen wij de persoonlijke informatie die u op onze sites verstrekt hebt gebruiken om onze bedrijfsvoering uit te voeren, evalueren en verbeteren. Specifieke toepassingen zijn: het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het uitvoeren van marktonderzoek, reclame en marketing; het bepalen van de doeltreffendheid van onze reclame en marketing; het analyseren van onze producten, diensten en websites en het beheren van onze websites. We kunnen de informatie ook gebruiken ter bescherming tegen en preventie van fraude, vorderingen en andere aansprakelijkheden en om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, industriële normen en ons beleid en onze voorwaarden en deze te handhaven. Daarnaast kunnen wij de informatie die wij via onze sites verkrijgen op andere manieren gebruiken. Hiervoor verstrekken wij specifieke kennisgeving ten tijde van het verzamelen van informatie.

Informatie die wij verkrijgen via geautomatiseerde middelen 
Wanneer u onze sites bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen via geautomatiseerde middelen met behulp van technologieën zoals cookies , non-cookie-based tokens, webserverlogs, tracking pixels en web beacons. Cookies zijn bestanden die websites naar uw computer of andere met het internet verbonden apparaten verzenden om uw browser uniek te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Uw browser kan u vertellen wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze sites kunt gebruiken en mogelijk geen producten kunt kopen die gebruikmaken van een "winkelwagen". U kunt elk product telefonisch bestellen door de klantenservice in uw land te bellen. Non-cookie-based tokens zijn gecodeerde URL-gebaseerde identificators die doorklikactiviteit in e-mails of tijdgevoelige wachtwoordresettoetsen traceren en ze werken in scenario's waar cookies zijn uitgeschakeld of een sessie niet is gestart.

Onze webservers kunnen gegevens bijhouden zoals uw type besturingssysteem, browsertype, domein en andere systeeminstellingen evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en tijdzone waar uw apparaat zich bevindt. De webserverlogs kunnen ook informatie vastleggen zoals het adres van de webpagina die u naar onze sites verwezen heeft en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet. Ze kunnen ook informatie vastleggen over uw interactie met de websites, zoals welke pagina's u bezoekt.

Wij maken op onze sites ook gebruik van internetanalysediensten van derden, zoals Google Analytics. De serviceproviders die deze services beheren, kunnen gebruikmaken van cookies en web beacons om ons te helpen met het analyseren van de manier waarop gebruikers de sites gebruiken. De informatie die wordt verzameld door de cookies en web beacons (inclusief uw IP-adres) is beschikbaar voor de serviceproviders, die deze informatie gebruiken om uw gebruik van de sites te evalueren.

We gebruiken de informatie die online via cookies, non-cookie-based tokens, web beacons en andere geautomatiseerde middelen is verzameld, voor doeleinden zoals het aanpassen en verbeteren van bezoeken aan de sites door onze bezoekers, het faciliteren van het gebruik van de sites, het verzamelen van statistieken over uw bezoeken aan de sites en het begrijpen van de wijze waarop onze bezoekers de sites doorzoeken om een meer relevante online ervaring te creëren. Wij gebruiken de informatie ook om technische- en serviceproblemen te helpen diagnosticeren, de sites te beheren en bezoekers van de sites te identificeren. Wij gebruiken clickstreamgegevens om te bepalen hoeveel tijd bezoekers besteden op de internetpagina's van de sites, hoe bezoekers door de sites navigeren en hoe we de sites kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

"Do Not Track"-signalen 
In uw browserinstellingen kunt u mogelijk een Do Not Track-signaal verzenden naar websites en online services die u bezoekt. Net als veel andere websites en online services verwerken of reageren we momenteel niet op "Do Not Track" -signalen van uw browser of andere mechanismen die een keuze mogelijk maken. Zowel wij als anderen (zoals onze serviceproviders) kunnen persoonlijke informatie verzamelen over de online activiteiten van onze bezoekers gedurende een bepaalde periode en inclusief activiteiten op websites van derden.

Sociale media 
De sites bevatten trackingfuncties voor sociale media inclusief sites zoals Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube en Instagram. Deze trackingfuncties kunnen informatie verzamelen over welke pagina's bezoekers op de sites bezoeken en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet. Ze kunnen ook een cookie opslaan om ervoor te zorgen dat de functies naar behoren functioneren.

Trackingfuncties voor sociale media worden ofwel door een derde partij ofwel direct op de sites gehost. Uw interacties met sociale-mediasites vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die deze sites aanbieden. Als u gebruikmaakt van een van de sociale-mediafuncties op onze sites, raden wij u aan het privacybeleid van de bedrijven te raadplegen die deze functies en kenmerken aanbieden.

Voorbeeld:
Voor websitebezoekers die lid zijn van LinkedIn en die onze sites bezoeken via LinkedIn, kunnen onze sites tracking pixels (transparante grafische afbeeldingen op webpagina's) gebruiken die, in combinatie met cookies, informatie verzamelen die deel uitmaakt van uw LinkedIn-profiel en uw toegang van en interactie met de webpagina's die de pixels bevatten.

Terug naar boven

Informatie die wij delen

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens die wij verzamelen op onze sites, behalve zoals hier beschreven. Wij kunnen persoonlijke gegevens die wij verzamelen op de sites delen met dochterondernemingen en serviceproviders die diensten uitvoeren namens ons. Wij staan niet toe dat deze serviceproviders de informatie gebruiken of openbaar maken, behalve indien nodig om services te verrichten of te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen door ons op de sites verzamelde persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen, die de informatie voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken.

Daarnaast kunnen wij persoonlijke informatie over u openbaar maken (a) als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals bij een bevel van de rechtbank of dagvaarding), (b) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen, (c) als wij van oordeel zijn dat openbaarmaking nodig of aangewezen is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, of (d) in verband met een onderzoek van vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens die wij over u hebben over te dragen, ingeval wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (met inbegrip van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie). Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen wij ons in redelijke mate ervoor inspannen om de verkrijger ervan te instrueren in het gebruik van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een manier die verenigbaar is met onze online privacyverklaring.

Terug naar boven

Uw rechten

Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens: toegang, correctie, bijwerken en verwijderen

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en bepaalde uitzonderingen kunt u het recht hebben op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen de verwerking van of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, zodat uw persoonlijke gegevens kunnen worden bijgewerkt, gecorrigeerd en/of verwijderd overeenkomstig het toepasselijke recht, kunt u:

  • ofwel uw profiel op onze website corrigeren of verwijderen;
  • Of neem contact op met het Air Products Privacy Office op privacy@airproducts.com

In veel landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop Air Products uw persoonsgegevens verwerkt.

Terug naar boven

Gegevensoverdrachten

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u aanvankelijk de informatie heeft verstrekt. Als wij uw gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen (zoals de VS), beschermen wij deze informatie zoals beschreven in deze Online privacyverklaring.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland bevindt, voldoen wij aan de geldende wettelijke voorschriften die een adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EER en Zwitserland. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS maakt Air Products gebruik van Standaardmodelcontracten Kader ontwikkeld door de Europese Commissie.

Terug naar boven

Opslag en bewaring van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Air Products op zijn servers opgeslagen en op de servers van bepaalde cloudgebaseerde diensten voor database- en gegevensopslagbeheer waarvan Air Products gebruikmaakt, die veelal in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Air Products bewaart gegevens gedurende de zakelijke relatie van de klant of de belanghebbende met Air Products en in overeenstemming met andere bewaarplichten in het kader van wettelijke, fiscale en operationele vereisten. Voor meer informatie over waar en hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard, kunt u contact opnemen met het Air Products Privacy Office op privacy@airproducts.com.

Terug naar boven

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen

Wij hebben administratieve, technische en fysieke waarborgen die zijn ontworpen om de persoonlijke gegevens die u verstrekt tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik te beschermen. Wij zullen deze maatregelen bijwerken als nieuwe technologie beschikbaar wordt, indien van toepassing.

Terug naar boven

Andere websites van Air Products

Via de sites kunt u linken naar andere websites die worden beheerd door Air Products en haar dochterondernemingen (samen "Air Products-sites" genoemd). Niet alle Air Products-sites gebruiken deze online privacyverklaring. Individuele Air Products-sites kunnen andere online privacyverklaringen hebben die hun eigen gebruiks- en verzamelingspraktijken beschrijven. Voor zover de online privacyverklaring van een dochteronderneming afwijkt van de online privacyverklaring voor deze sites, zijn de bepalingen in de online privacyverklaring van de dochteronderneming van toepassing op de voor die Air Products-site vermelde praktijken.

Terug naar boven

Links naar andere websites

De sites kunnen links naar andere sites bevatten. Andere bedrijven dan Air Products kunnen de beheerder van die websites zijn. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben en wij raden u ten zeerste aan kennis te nemen van dat beleid als u gelinkte websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van websites die wij niet beheren noch voor de inhoud van deze websites of voor de privacypraktijken van deze websites.

Terug naar boven

Updates van onze online privacyverklaring

We kunnen onze online privacyverklaring regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving aan u bijwerken naar aanleiding van wijzigingen in onze praktijken op het gebied van persoonlijke gegevens of toepasselijke wetten. Wij zullen de bijgewerkte versie posten en boven aan de verklaring vermelden wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt.

Terug naar boven

Contact opnemen met het Air Products Privacy Office

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze online privacyverklaring of eventuele problemen met betrekking tot hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, of als u wilt dat wij gegevens bijwerken die wij u over u of uw voorkeuren hebben, neem dan contact met ons op.

Stuur ons een e-mail op: privacy@airproducts.com

Schrijf ons op het adres:
  Air Products
  1940 Air Products Boulevard 
  Allentown, PA 18106-5500
  Let op: Chief Information Security Officer

Terug naar boven