airproducts-logo Go to Home Page

Diversiteit, inclusie en samenhorigheid

Individueel sterk, collectief sterk

Air Products brengt getalenteerde mensen samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee wij, onze klanten en onze wereld worden geconfronteerd. Dit maakt deel uit van ons hogere doel, net als het creëren van een eersteklas bedrijf waar mensen erbij horen en ertoe doen, met plezier naar het werk komen en trots zijn op wat ze doen.

Ons succes in het verleden en de toekomst is afhankelijk van het bevorderen van samenwerking tussen mensen met verschillende culturen en achtergronden. We breiden de Air Products-familie wereldwijd uit door te groeien in nieuwe regio's. Naarmate we groeien in nieuwe regio's van de wereld, brengen we onze waarden voor diversiteit en inclusie mee naar sommige gebieden waar de maatschappelijke rollen van minderheden en vrouwen zich nog steeds ontwikkelen.

Wij staan samen

Bericht van Seifi Ghasemi:

Wij staan samen tegen de ziekte van racisme.

Wij staan samen tegen de kwaal van haat.

Wij staan samen in onze gedeelde menselijkheid en gelijkheid.

Wij staan samen voor het fundamentele recht van ieder mens om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Wij staad samen.

Graphic illustrating diversity goals for women and minorities in professional and managerial roles
*Air Products heeft zijn oorspronkelijke doelstelling van 20 procent voor de vertegenwoordiging van minderheden in professionele en leidinggevende functies in de VS gehaald in oktober 2020 en heeft in november 2021 een nieuw doel gesteld van 30 procent vertegenwoordiging in deze functies in 2025.

Doelen voor internationale vrouwen en VS. Vertegenwoordiging van minderheden

In oktober 2020 stelde Air Products zich ten doel om ten minste 28% vertegenwoordiging van vrouwen in professionele en leidinggevende functies wereldwijd te realiseren en ten minste 20% minderheidsvertegenwoordiging in dezelfde populatie in de VS tegen fiscaal jaar 2025. Deze doelstellingen weerspiegelen stijgingen van 25% en 17 % representatie (basislijn 2020).

Nadat we onze doelstelling voor de vertegenwoordiging van Amerikaanse minderheden in 2021 hadden bereikt, stelde Air Products een nieuw, ambitieus doel om tegen 2025 een vertegenwoordiging van 30 procent van de Amerikaanse minderheden in de beoogde functies te realiseren.

Air Products streeft naar een sterke, inclusiegerichte cultuur waarin alle medewerkers weten dat ze erbij horen en ertoe doen, en we zullen verslag blijven uitbrengen over deze doelen.

Vind uw plaats bij Air Products.

Ga naar onze carrièrepagina voor vacatures en ontdek hoe het is om bij Air Products te werken door de ogen en de stem van onze medewerkers.

LOOPBAAN

De lat hoger leggen voor diversiteit, inclusie en erbij horen

Ons hogere doel gaat verder dan alleen het leveren van superieure financiële prestaties. Ons hogere doel omvat het samenbrengen van mensen van alle rangen en standen om samen te werken en oplossingen te innoveren voor de belangrijkste uitdagingen op het gebied van energie en duurzaamheid in de wereld.

Diversiteit waarderen

Air Products is de veiligste meest divers, en het meest winstgevende industriële gasbedrijf ter wereld, dat onze klanten uitstekende service biedt.

Diversiteitsdoelstellingen
Geef aan waar we actief zijn en maak optimaal gebruik van de diversiteit onder beschikbare talenten. Tegen 2025 streeft Air Products naar:

  1. Ten minste 28 procent vrouwelijke vertegenwoordiging in de beroeps- en managementpopulatie wereldwijd; en
  2. ten minste 20 procent minderheidsvertegenwoordiging in dezelfde populatie in de VS.

Inclusiedoelen
Integratie van inclusiegericht leiderschap om een respectvolle werkplek te bevorderen waarin we regelmatig op zoek gaan naar divers denken en waar mensen de kracht hebben om hun standpunten met vertrouwen te uiten.

EEN INCLUSIEGERICHTE CULTUUR ONTWIKKELEN

"We moeten voor iedereen een sfeer van respect creëren, ongeacht waar ze vandaan komen. Als u mensen inhuurt die op u lijken, praten zoals u en denken zoals u, hoe vindt u dan het unieke perspectief? Hoe gaat u om met de status-quo als iedereen in het team de wereld hetzelfde ziet? "

- Seifi Ghasemi, Chairman, President en CEO

Betrekken van werknemers en opbouwen van onze gemeenschappen

We werken samen met organisaties die diverse talenten ondersteunen om toekomstige wetenschappers, ingenieurs en technisch geschoolde medewerkers te inspireren om vandaag en in de toekomst een gevarieerde pijplijn op te bouwen.
MEER INFORMATIE