airproducts-logo Go to Home Page

Strategische technologiepartnerschappen

Onze missie is het realiseren van groei en kostenconcurrentievermogen door het identificeren, ontwikkelen en integreren van externe technologieën door technologie-acquisitie, joint ventures, gezamenlijke R & D-projecten en licenties met potentiële industrie-, overheids- en universitaire partners.

Deze wereldwijde allianties omvatten partners met technologie die Air Products ten goede kan komen, en partners voor wie ons productaanbod of technologische expertise een oplossing kunnen bieden. Ons STP-team fungeert als schakel tussen de kerntechnologiegroepen van Air Products en diverse externe entiteiten. We proberen nieuwe groeimogelijkheden te creëren met een duidelijke weg naar commerciële markten door gebruik te maken van externe technologieën en processen op een manier die consistent is met onze bedrijfsgroeistrategie.

Barry Herzog

Global Head, Strategic Technology Partnerships

“Er liggen overal mogelijkheden om te innoveren. Bij Air Products geloven we in het verkennen van alle mogelijke manieren om onze innovatie op de markt te brengen."

Partnerbelangen

Bij Air Products doen we er alles aan om de allerbeste technologieën te ontwikkelen en toe te passen waarmee wij en onze klanten voorop blijven lopen. We doen er alles aan om toegang te krijgen tot deze innovaties, waar deze zich ook bevinden - in alle uithoeken van de wereld en in vele disciplines. Als u van mening bent dat uw technologie een waardevolle aanwinst kan zijn voor Air Products, of als een van onze technologieën u een voordeel oplevert, dan verwelkomen wij de mogelijkheid om samen te werken.
MEER INFORMATIE

Geïnteresseerd in een samenwerking met ons ?

Contact opnemen

Maak kennis met ons technologiepartnerschapsteam.

MAAK KENNIS MET HET TEAM

Gebruikersinformatie.

Alle informatie of materiaal dat via deze site naar Air Products of haar dochterondernemingen wordt verzonden, wordt geacht niet vertrouwelijk of bedrijfseigen te zijn (behalve dat persoonlijke gegevens onder onze privacyverklaring vallen), tenzij deze worden verzonden krachtens een afzonderlijke schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst die naar behoren is gesloten door beide partijen. Door het verzenden van informatie met copyright, vertrouwelijke informatie of eigendomsrechten aan Air Products of haar dochterondernemingen zonder een geheimhoudingsovereenkomst, gaat u (i) ermee akkoord het eigendom van dergelijke informatie, inclusief eventuele copyright, over te dragen aan Air Products zonder verdere compensatie; (ii) aan Air Products automatisch, zonder verdere overeenkomst of compensatie, een onbeperkte, onherroepelijke licentie hebben verleend voor het gebruik, de reproductie, de weergave, de uitvoering, de wijziging, de verzending en de distributie van dergelijke informatie; en (iii) ermee akkoord gaat dat Air Products en haar dochterondernemingen vrij zijn om dergelijke informatie, inclusief ideeën, concepten, knowhow of technieken, voor welk doel dan ook te gebruiken.