airproducts-logo Go to Home Page

Waterstof: grondbeginselen

In veel opzichten is waterstof de perfecte brandstof. Het is de schoonste en meest efficiënte verbranding. Waterstof kan elektriciteit produceren en elektriciteit kan waterstof produceren, waardoor een energielus ontstaat die hernieuwbaar is en onschadelijk voor het milieu. Waterstof combineert chemisch met de meeste elementen, waardoor het al vele jaren wordt gebruikt als industriële chemische stof in een breed scala aan toepassingen. In voertuigen wordt waterstof gebruikt om elektriciteit te produceren die een motor aandrijft door deze te combineren met zuurstof in een brandstofcel.

Wat is waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende element, dat ongeveer driekwart van de massa in het heelal omvat. Waterstof wordt aangetroffen in het water dat 70% van het aardoppervlak bedekt en in alle organische stoffen.

Het eenvoudigste element

Waterstof bestaat uit slechts één proton en één elektron

Het lichtste element

Waterstof is de lichtste van alle elementen en gassen en is 14 keer lichter dan lucht

Kleurloos, geurloos en niet-toxisch

Waterstof produceert geen uitlaatemissies bij gebruik in een brandstofcelvoertuig

Hoe wordt waterstof geproduceerd?

  • Een proces genaamd reformeren met stoom-methaan is de meest gebruikelijke methode voor de productie van waterstof. Aardgas of methaan reageert met stoom om waterstof te produceren.
  • Bij elektrolyse wordt waterstof geproduceerd door een elektrische stroom te gebruiken om water te scheiden in waterstof en zuurstof.
  • Afvalgaszuivering scheidt waterstof van afvalstromen in industriële processen door middel van speciale zuiveringsprocessen.
     

Hydrogen Graphic Here

WIST U DAT...

Een "gaslek" dat gasvormig is, verspreidt zich onmiddellijk in de lucht en vervuilt de grond of het grondwater niet.

Waarom is waterstof de schoonste brandstof?

In tegenstelling tot brandstoffen op basis van koolstof produceert waterstof bij verbranding geen schadelijke bijproducten. Alleen waterstof, warmte en schoon water worden geproduceerd wanneer waterstof wordt gecombineerd met zuurstof in een brandstofcel.

Waarom is waterstof de meest efficiënte brandstof?

De hoogste verbrandingsenergie per pond, in vergelijking met andere brandstof

Waterstof is op basis van gewicht efficiënter dan andere brandstoffen

Twee tot drie keer meer energie dan andere gangbare brandstoffen

Waterstof combineert gemakkelijk met zuurstof, waarbij veel energie vrijkomt als warmte