airproducts-logo Go to Home Page

Veiligheid met waterstof als brandstof

Alle brandstoffen zijn ontvlambaar, inclusief waterstof. De verbrandingseigenschappen van waterstof verschillen echter van die van andere brandstoffen. Wanneer richtlijnen voor veilige opslag, hantering en gebruik in acht worden genomen, kan waterstof net zo veilig worden gehanteerd als andere brandstoffen.
Air Products heeft een ongeëvenaard veiligheidsrecord op het gebied van veilige productie, opslag, hantering en distributie van waterstof en andere gassen. We hebben meer veiligheidsgerelateerde onderscheidingen ontvangen dan enig ander industrieel gasbedrijf en hebben een leidende rol gespeeld in het ondersteunen van de waterstofbrandstofgemeenschap bij het veilige gebruik van waterstof.

Codes en normen

Codes en normen voor de bouw van tankstations zijn beschikbaar in verschillende regio's van de wereld. In 22 landen zijn landspecifieke codes ontwikkeld.

Veiligheid tankstation

In alle moderne tankstations zijn talloze veiligheidssystemen geïntegreerd. Dispensers bewaken het tankproces in realtime en communiceren met het voertuig. Als de dispenser een lek of andere afwijking detecteert bij het tanken, wordt deze uitgeschakeld en wordt verder tanken voorkomen. Op het station worden vlam- en waterstofdetectoren ingezet om brand en waterstoflekken te bewaken. Deze systemen zijn ontworpen om de toevoer van waterstof af te sluiten bij een alarm.

Informatie over veiligheid en behandeling

Aanvullende informatie over veiligheid en hantering van waterstof vindt u in de Waterstofveiligheidsinformatiebladen en de Veiligheidsprogramma's.

 

Vragen? Wij hebben antwoorden.

Praat met een van onze experts over de veiligheid van waterstof en tankstations.

NEEM CONTACT MET ONS OP

RESOURCE CENTRE