airproducts-logo Go to Home Page

Nu is het tijd om te investeren in de energie van morgen: waarom Air Products zich inzet voor $15 Miljard voor schonere energieprojecten

Dr. Samir J. Serhan, COO


Nu is het tijd voor bedrijven en landen om echt actie te ondernemen en te investeren in projecten die een belangrijk verschil maken op het gebied van klimaatproblemen, en Air Products doet precies dat. Tegen 2027 zijn we van plan om ten minste $15 aan schone energieprojecten op te zetten. Onze waterstofarme en koolstofarme waterstof die in deze faciliteiten wordt geproduceerd, zal helpen bij het aandrijven en ontkolen van zwaar transport (bussen, vrachtwagens en schepen bijvoorbeeld) en andere zware industriële sectoren.

We zijn nu al de grootste leverancier van waterstof ter wereld. Waterstof is een kerncompetentie en we zijn experts in elk onderdeel van de waterstofleveringsketen, van productie tot opslag, levering en dispensatie. Kortom: onze expertise op het gebied van industriële gassen, en met name ons leiderschap op het gebied van waterstof - naast ons portfolio van unieke technologieën en partnerships - plaatst ons in een uitzonderlijke positie om voorop te lopen in de energietransitie.

We willen graag samenwerken met onze klanten om hun reis koolstofarm te maken, waar ze zich ook bevinden. Dat is waar een portfolio met eigen technologieën en kennis op het gebied van vergassing van koolwaterstoffen, CO2-afvangst, LNG en waterstof van pas komt. Onze megaprojecten ter waarde van meerdere miljarden dollars over de hele wereld illustreren hoe onze kerncompetentie als waterstofproducent en onze verzameling technologieën en capaciteiten worden samengebracht in unieke configuraties ten behoeve van onze klanten.

We weten dat waterstof een essentiële rol zal spelen bij het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide door zwaar transport en de industrie. Om onze investeringen in projecten voor schone energie in perspectief te plaatsen: als alle waterstof van onze projecten in uitvoering wordt gebruikt in de markt voor zware vrachtwagens, levert dit klimaatvoordelen op die gelijk zijn aan het elimineren van meer dan 500 miljoen ton CO2 gedurende hun levensduur, of de emissies van ongeveer 50 miljard gallon of ongeveer 190 miljard liter diesel. En dit is nog niet eens het voordeel van toekomstige investeringen.

De overgang naar schonere energiebronnen is in volle gang door middel van echte projecten die we nu uitvoeren. Air Products wacht niet. We investeren nu in projecten die de manier zullen bepalen waarop de wereld morgen energie gebruikt.