airproducts-logo Go to Home Page

CO2-afvangst

Met onze sterke punten als toonaangevend bedrijf op het gebied van industriële gassen en een cultuur van productinnovatie, is Air Products wereldwijd marktleider op het gebied van technologieoplossingen voor het afvangen van CO2 uit fossiele brandstofconversie voordat het de atmosfeer bereikt. Onze visie omvat alle fossiele brandstoffen, van aardgas tot kolen, met behulp van reforming, vergassing en oxy-fuel verbranding. Onze technologie is gebaseerd op operationele ervaring die is opgedaan bij vele faciliteiten die CO₂ al scheiden, zuiveren en transporteren van aardgasreforming, beheer van syngas uit vergassing en oxy-fuel verbranding in markten zoals staal en glas. Onze in ontwikkeling zijnde technologie biedt lagere kosten voor het afvangen van CO₂ en is gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring met de implementatie van geavanceerde scheidingstechnologie.

We zien aanzienlijke mogelijkheden om CO₂ uit vergassers en waterstofinstallaties af te vangen voor gebruik in opslag, verbeterde oliewinning en andere toepassingen. Wij hebben de ervaring en de technologie in huis om oplossingen te ontwikkelen voor het aanpakken van dit urgente milieuprobleem in onze wereld.

Grootschalig koolstofafvangsysteem eerste in zijn soort


Air Products heeft een grootschalig system voor het afvangen van kooldioxide (CO₂) uit onze twee stoommethaanreformers op de Valero-raffinaderij in Port Arthur, Texas. De teruggewonnen en gezuiverde CO₂ wordt via pijpleidingen geleverd voor gebruik bij verbeterde oliewinning.

Deze ongekende prestatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een innovatieve technologie van Air Products, wordt door het Ministerie van Energie omschreven als een mijlpaal in het industriële programma voor het afvangen en opslaan van koolstof en is de eerste in zijn soort die op zo'n grote schaal wordt uitgevoerd.

In Port Arthur, Texas, creëerde Air Products de eerste retrofit-technologie om koolstof op grote schaal af te vangen. Sinds 2013 heeft Air Products jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton CO₂ afgevangen en teruggewonnen uit twee waterstoffabrieken.   

Landmark U.S. $4.5 miljardion Louisiana Blue Hydrogen Clean Energy Complex

Air Products investeert $4.5B in de bouw van 's werelds grootste productiefaciliteit voor blauwe waterstof, met de productie van meer dan 750 MMSCFD blauwe waterstof in Louisiana, VS. Een deel van de blauwe waterstof wordt samengeperst en geleverd aan klanten via ons pijpleidingennetwerk aan de Amerikaanse Golfkust; de rest wordt gebruikt voor de productie van blauwe ammoniak die over de hele wereld wordt getransporteerd en weer wordt omgezet in blauwe waterstof voor transport en andere markten.

Het megaproject zal ook meer dan vijf miljoen ton CO₂ per jaar afvangen, waarmee het de grootste CO2-afvangst ter wereld is. Talrijke studies hebben aangetoond dat de geologie van Louisiana een van de beste ter wereld is voor permanente geologische opslag.

Het project zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn. 

Feiten over sequestratie

Permanente sequestratie

Koolstofvastlegging is permanent en is een milieuvriendelijke verwijdering van CO₂ die geen breuken in het gesteente veroorzaakt.

Stabiele poriënruimte

Wereldwijd is er in 50 jaar al meer dan 400 miljoen ton CO₂ in de stabiele poriënruimte geïnjecteerd.

Monitoring

Tijdens de sequestratie wordt er continu gemeten, gemonitord, geverifieerd en gerapporteerd.

Landmark Nieuw waterstof-energiecomplex met nul-nulwaarden in Canada

Air Products en zijn dochteronderneming Air Products Canada Ltd. plannen samen met de Canadese overheid en de provincie Alberta een baanbrekend nieuw waterstof-nul-energiecomplex.

Het project zal beginnen met een transformatieve $1.3 miljard (CAD) waterstofproductie- en liquefactie-installatie die naar verwachting in 2024 operationeel zal zijn. Air Products zal geavanceerde waterstoftechnologie en een innovatief ontwerp inzetten om netto-nulemissies te leveren. De nieuwe faciliteit zal meer dan 95 procent van de kooldioxide (CO₂) uit de grondstof voor aardgas opvangen en veilig ondergronds opslaan. Waterstofgestookte elektriciteit compenseert de resterende vijf procent van de uitstoot.

Het complex voor schone energie zal de raffinage- en petrochemische klanten die worden bediend door de Heartland Hydrogen Pipeline van Air Products helpen hun koolstofintensiteit te verminderen. Het complex markeert ook een primeur in het bredere gebruik van waterstof in Alberta, waardoor de productie van vloeibare waterstof een emissievrije brandstof in de transportsector kan worden en schone elektriciteit kan worden opgewekt. Dit zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de CO2-uitstoot van Alberta.


De weg effenen naar Netto Nul in Canada

Een baanbrekend nieuw waterstofenergiecomplex van meerdere miljarden dollars zal van Edmonton, Alberta, het centrum maken van de waterstofeconomie in west-Canada en de weg bereiden voor air-products om het meest concurrerende en koolstofarmste waterstofnetwerk ter wereld te exploiteren.

Hooggeïntegreerd project dat model zal staan voor atmosferische gas, waterstof en elektriciteitsproductie zonder uitstoot.

Project voor de toepassing van geavanceerde waterstoftechnologie/ innovatief ontwerp voor netto nul-emissies.

Nieuwe faciliteit vangt meer dan 95% van de CO op en slaat het veilig op onder de grond.

Elektriciteit op waterstof zal de resterende vijf procent van de uitstoot compenseren.

Ontgrendel het potentieel van schone energie.

We ontwikkelen innovatieve oplossingen om de belangrijkste technische obstakels bij het afvangen van CO₂ aan te pakken. Meer informatie over onze nieuwste ontwikkelingen.

CONTACT OPNEMEN