airproducts-logo Go to Home Page

Waterstof tanken voor energieopwekking

Waterstof wordt beschouwd als een vervanging voor de huidige fossiele brandstoffen, omdat het overvloedig en efficiënt is en, in tegenstelling tot andere alternatieven, het potentieel biedt om hernieuwbaar te zijn en geen emissies produceert. Het kan worden gebruikt als energiedrager voor het opwekken van elektrische energie met waterstofbrandstofcellen en waterstofverbrandingsmotoren.
In een waterstof-brandstofcel wordt waterstof gecombineerd met zuurstof uit de lucht om elektriciteit te genereren. De brandstofcel kan continu draaien en energie genereren zolang de waterstofbrandstof wordt geleverd. De enige bijproducten zijn warmte en water.

Waterstofbrandstofcellen voor energieopwekking

Voor de gedistribueerde energieopwekking worden tegenwoordig diverse brandstofceltechnologieën gebruikt. Deze brandstofcellen gebruiken aardgas, biogas of waterstof als primaire grondstof voor de generator. Toepassingen die geschikt zijn voor energieproductie op basis van brandstofcellen zijn:

  • Primaire voeding
  • Back-upvoeding
  • Peak-shaving
  • Rasterstabilisatie
  • Tri-generatie (stroom, warmte en waterstof)

Kies de SmartFuel-waterstof van Air Products voor:

Veiligheid

Veiligheid is de hoogste prioriteit van Air Products en is geïntegreerd in alle aspecten van onze producten.

Productlevering

Een van de grootste waterstofproducenten ter wereld met de mogelijkheid om waterstof te leveren of waterstofproductie op locatie te installeren. 

Projectuitvoering

Ervaren projectingenieurs met een focus op veiligheid en snelheid van uitvoering.

Interesse in brandstofcellen voor energieopwekking?

Praat met onze experts over waterstoflevering voor energieopwekkingstoepassingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Resource Centre