airproducts-logo Go to Home Page

Neutraal hardend atmosfeersysteem

Voldoen aan strenge productkwaliteitsspecificaties met een schoon, betrouwbaar, onderhoudsarm atmosfeer-systeem.

De op stikstof gebaseerde neutrale hardingsatmosfeer van Air Products kan economisch een onbetrouwbare, onderhoudsarme generatoratmosfeer vervangen. Bij het maken van onderdelen die een hoge sterkte en taaiheid vereisen, passen warmtebehandelaars het neutrale hardingsproces toe. De neutrale hardingsatmosfeer moet voldoende koolstofpotentieel hebben om ontkoling te voorkomen en moet voldoende reducerend zijn om oxidatie van het oppervlak te voorkomen. Air Products bereikt dit met een atmosfeer op basis van stikstof vermengd met een lage concentratie koolwaterstoffen, zoals propaan of methaan. Met een precisiegasmengsysteem van Air Products kunnen warmtebehandelaars schone, consistente kwaliteitsonderdelen produceren die voldoen aan hun veeleisende specificaties.

Neutraal hardend atmosfeersysteem

  • Zeer betrouwbaar toevoersysteem
  • Veilige, niet-giftige atmosfeer
  • Instelbare atmosfeercompositie om te voldoen aan veeleisende specificaties voor meerdere materialen
  • Robuuste procesbewaking en -regeling met koolstofsonde en dauwpuntanalysator
  • Schonere atmosfeer, wat resulteert in lagere onderhoudskosten voor de oven
  • Sneller en eenvoudiger opstarten en uitschakelen om niet-productieve tijd te verminderen
  • Lagere investeringen in infrastructuur en lagere onderhoudskosten
  • Kleinere vloeroppervlakvereisten

Vraag het de expert

Liang He

Metals Processing R&D Engineer, Noord-Amerika

“Kan ik een atmosfeer met 'stikstof + propaan' gebruiken voor het neutraal harden van stalen onderdelen?”

Bij het neutraal of quench harden van stalen onderdelen speelt de ovenatmosfeer een zeer belangrijke rol bij het waarborgen van de mechanische eigenschappen en de oppervlaktekwaliteit. Het koolstofpotentieel van de atmosfeer wordt afgestemd op de koolstofconcentratie van het behandelde onderdeel, waardoor de chemische samenstelling van het staaloppervlak ongewijzigd blijft. Zonder adequate regeling van de atmosfeer kunnen ongewenste chemische reacties zoals oxidatie, ontkoling of carbonering op het staaloppervlak optreden.

Air Products heeft met succes een 'stikstof + propaan'-neutrale hardingsatmosfeer ontwikkeld met een geavanceerd procesregelsysteem. Propaan reageert met resterende of gelekte zuurstof in de oven om een atmosfeer te genereren met het gewenste koolstofpotentieel. Het atmosfeerregelsysteem meet de stroomsnelheid van stikstof en propaan op basis van de metingen van zuurstof- en dauwpuntsensoren. Dit aanbod biedt een stabielere en consistentere atmosfeercompositie en kan een economisch alternatief zijn voor traditionele endogas- of 'stikstof + methanol'-atmosferen door het gasverbruik te optimaliseren en tegelijkertijd het onderhoud van apparatuur en kosten voor veiligheid te verlagen.

Operation Analysis and Optimization

Our application engineers can work with your plant personnel to analyze and understand your entire process. Based on that analysis and your needs, they can recommend process improvement solutions that can help you enhance product quality and consistency, plus optimize gas use. Air Products services include leak-checking, furnace profiling, analytical calibration, gas analysis process troubleshooting and overall process review.
LEARN MORE

Meer informatie over ons Neutral Hardening Atmosphere System.

Plan een gratis consult met een van onze experts op het gebied van metaalverwerking.

CONTACT OPNEMEN: