airproducts-logo Go to Home Page

Gasdichtheidssensor

Voor nauwkeurige, goedkope, in-situ gasmeting in diverse warmtebehandelingstoepassingen van metalen

De gepatenteerde gasdichtheidssensor van Air Products is nuttig voor nauwkeurige, goedkope, in-situ metingen in diverse metaaltoepassingen. Als u de dichtheid van een mengsel van twee gassen kent, zoals waterstof en stikstof in sinter-, hardsoldeer- en onthardingsovens, kunt u de samenstelling direct berekenen. De sensor wordt direct in ovens, pijpleidingsystemen of continue bemonsteringsleidingen geïnstalleerd en biedt real-time metingen van uw atmosfeer of beschermgassen. Gegevens van deze sensoren maken optimalisatie van gasverbruik, verbetering van kwaliteit, consistentie en productiviteit mogelijk, en documentatie van naleving van industrienormen. Dit SMART-systeem is voorzien van Air Products 'Process Intelligence — onze IIOT-aanpak (Industrial Internet of Things) voor procesoptimalisatie, waarbij tientallen jaren ervaring in gastoevoer, toepassingskennis en veiligheid wordt toegepast.
Download Gasdichtheidssensor optimaliseert gegevensblad efficiëntie oven

Voor nauwkeurige, goedkope, in-situ gasmetingen bij warmtebehandeling

  • Dichtheidsmetingen omzetten in gassamenstelling voor binaire mengsels
  • Installeer in gasmengselleidingen, in situ in ovens of in bemonsteringsleidingen voor ovenatmosferen
  • Snelle respons voor real-time metingen
  • Geen referentiegas nodig
  • Maakt IIoT-connectiviteit (Industrial Internet of Things) met uw processen mogelijk
Met gegevens van deze sensoren kunt u:
  • Gasverbruik optimaliseren
  • Verbeter de kwaliteit, consistentie en productiviteit van uw onderdelen en materialen
  • Documenteer de naleving van industrienormen (bijv. CQI-9 en NADCAP)
  • Productiegegevens vastleggen voor documentatie

Get in touch with our technical experts.

Let us help you optimize and monitor your operation with gas density sensors.

CONTACT US

Vraag het de expert

Liang He

Metals Processing R&D Engineer, Noord-Amerika

"Waarom is controle nodig voor een beschermende atmosfeer?"
De eenvoudigste niet-reactieve atmosfeer voor thermische verwerking van een metaal of materiaal is een zuiver inert gas of vacuüm, maar biedt ook geen bescherming tegen onzuiverheden als zuurstof, water en kooldioxide, die vrijwel altijd aanwezig zijn in de atmosfeer van de warmtebehandelingoven.
Het probleem van sporen van onzuiverheden wordt groter naarmate de temperatuur stijgt. Afhankelijk van het proces en het materiaal kunnen zelfs kleine variaties in de temperatuur of het onzuiverheidsniveau een reducerende of neutrale atmosfeer naar een oxiderende atmosfeer verplaatsen, met een negatieve invloed op de kwaliteit van de behandelde onderdelen.
Om het temperatuureffect tegen te gaan, kunnen reactieve stoffen (H2 en CxHy) worden toegevoegd om onzuiverheden op te vangen en het vereiste potentieel voor het materiaal dat wordt verwerkt te behouden. Regelsystemen worden steeds meer geaccepteerd om de hoeveelheid toegevoegde reactieve soorten te reguleren. Maar zorgen voor de juiste controle is niet alleen een kwestie van het installeren van uitgebreide apparatuur; het vereist ook nauwkeurige kennis van welke variabelen moeten worden gecontroleerd en hoe dicht de controle moet zijn in een bepaald geval.

HEET-ZONE STIKSTOF-WATERSTOF ATMOSFEERBEWAKING MET GASDICHTHEIDSSENSOR

In de sinteroven wordt continue meting en controle van de atmosfeer in de oven steeds belangrijker om de kwaliteitscontrole te verbeteren, de kosten te verlagen en te voldoen aan wettelijke vereisten. Door het dauwpunt en de waterstofconcentratie continu samen te meten, kan de ovenoperator de samenstelling van de ovenatmosfeer en het stromingspatroon nauwkeuriger bepalen. Air Products heeft een nieuwe gasdichtheidssensor ontwikkeld en met succes geïmplementeerd voor het meten van de waterstofconcentratie van de stikstof-waterstofatmosfeer in de hete zone.