airproducts-logo Go to Home Page

Sectorleiders en beleidsmakers moeten samen en nu handelen om een toekomst voor schone energie op te bouwen  

Om het ecosysteem voor schone waterstof succesvol te kunnen schalen, zijn drie dingen nodig: een krachtig beleid om bedrijven en consumenten te stimuleren om schone waterstof als een van hen te gebruiken. Eric Guter, Global VP, Hydrogen, bespreekt de rol van het beleid.

De afgelopen maanden heeft onze planeet de gevolgen van klimaatverandering in de praktijk nog steeds ervaren. Alleen al in Noord-Amerika varieerde het van langdurige recordtemperaturen, tot intense bosbranden in Oost-Canada, tot sterke tropische stormen die gemeenschappen langs de oostkust aantasten, tot de eerste orkaan in Zuid-Californië in meer dan 80 jaar. In totaal hebben de Verenigde Staten dit jaar tot dusverre 23 klimaatrampen meegemaakt die volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration meer dan $1 miljard aan schade hebben aangericht. De toename van het volume en de intensiteit van deze weersomstandigheden is het laatste en duidelijkste teken van het belang en de urgentie van het aanpakken van de kwestie van klimaatverandering. 

Het is nu tijd om in actie te komen.

Elke ton koolstofdioxide die vandaag wordt verbruikt of afgevangen, zal de komende jaren een exponentieel voordeel opleveren voor alle generaties. Het goede nieuws is dat de industrie en de regeringsleiders samen het probleem onderkennen en agressieve stappen nemen om schone energieoplossingen te ontwikkelen om aan onze collectieve energiebehoeften te voldoen om een betere, schonere wereld voor toekomstige generaties te bouwen.

Een belangrijk element van deze inspanningen is de groeiende consensus dat waterstof een essentieel onderdeel is van de toekomst van schone energie.

Waterstof is een eenvoudig en veelzijdig molecuul. Het kan worden gebruikt om voertuigen van brandstof te voorzien voor emissievrij transport of voor energie-emissie-intensieve industriële processen zoals cement- en staalproductie. 

Momenteel maken fossiele brandstoffen volgens de International US Energy Information Administration ongeveer 80 procent uit van het totale energieverbruik in de wereld. Het gebruik van waterstof voor het koolstofarm maken van moeilijk te elektrificeren sectoren zoals zwaar transport en industrie kan leiden tot een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 20 procent, volgens een rapport van de Hydrogen Council uit 2022.

Om het ecosysteem voor schone waterstof succesvol te schalen, er zijn drie dingen nodig - krachtig beleid om bedrijven en consumenten te stimuleren om schone waterstof te gebruiken, grootschalige uitbreiding van schone energie en infrastructuur, en een toename van waterstofklare technologieën, zoals de productie van waterstofbrandstofcellen, bussen, treinen en schepen, in het geval van de transportsector.

Als 's werelds grootste producent van waterstof, heeft Air Products zich sterk gecommitteerd aan een toename van de productie van schone waterstof over de hele wereld en heeft in 2027 meer dan $15 miljard aan schone energie waterstof megaprojecten toegezegd, zoals ons waterstof-nul-energiecomplex in Edmonton, Alberta, Canada, en ons schone-energiecomplex in Louisiana, Verenigde Staten. 

De toekomstige klimaatvoordelen van deze schone waterstoffaciliteiten zijn belangrijk, reëel en controleerbaar.  

Maar een robuuste productie alleen kan het succes van een schone waterstofeconomie niet garanderen. Succes vereist ook dat overheden over de hele wereld voortbouwen op de dynamiek en een sterk beleid ontwikkelen dat de productie van schone waterstof en de toepassing van door waterstof aangedreven technologie voor eindgebruikers stimuleert.

Om aan de huidige en toekomstige vraag van eindgebruikers te kunnen voldoen, moet het aantal voertuigen op basis van waterstofcellen op waterstof aanzienlijk worden uitgebreid. Er moet meer worden gedaan om voertuigfabrikanten aan te moedigen vrachtwagens, bussen en treinen met waterstofbrandstofcellen te ontwikkelen om deze voertuigen snel op de markt te brengen.

Terwijl transportbedrijven en de particuliere sector werken aan het behalen van hun individuele duurzaamheidsdoelstellingen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, zal de behoefte aan transport zonder uitstoot toenemen. Om onze betrokkenheid bij deze overgang te tonen, heeft Air Products zich ertoe verbonden ons wereldwijde wagenpark van ongeveer 2.000 vrachtwagens om te bouwen naar voertuigen met een emissievrije waterstofcel.

Leiders van de industrie en de overheid komen volgende week bijeen in Washington, DC op de 3e Hydrogen Americas Summit, om het gesprek over een succesvolle en duurzame waterstofeconomie voort te zetten. Het evenement van volgende week biedt ook de gelegenheid om vaart te zetten achter de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 28) in Dubai later dit jaar.

Momenteel bevinden we ons op een keerpunt in de geschiedenis. Elke stap die we vandaag zetten, zorgt voor een schonere, duurzamere toekomst voor de toekomst en voor de komende generaties.