airproducts-logo Go to Home Page

Wereldwijde call-to-action: waterstof opschalen om de energietransitie te versnellen

VP, Hydrogen for Mobility, Eric Guter

Overheden en industrieën over de hele wereld ondernemen krachtige stappen om de kwestie van klimaatverandering, de impact ervan op onze wereld en wat we aan toekomstige generaties overlaten, aan te pakken.
Eric Guter


Ongeveer 80 procent van het totale energieverbruik in de wereld is afkomstig van fossiele brandstoffen *. Er is consensus dat we uiteindelijk moeten overstappen van een energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen. Er worden nu concrete stappen gezet met langetermijndoelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en tegen het midden van de eeuw het nulpunt te bereiken.

Consumenten maken gebruik van technologieën die gebruikmaken van elektriciteit die is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Een voorbeeld van deze technologische verschuiving is de opkomst van elektrische auto's op batterijen. Elektrificatie van licht transport is een echt en zeer zichtbaar teken van acceptatie door de consument van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd. Maar dat alleen zal niet voldoende zijn om de enorme verschuiving teweeg te brengen die nodig is om de wereld koolstofarm te maken.

A photo of Eric Guter, Air Products VP, Hydrogen for MobilityZoals ik al zei bij de S&P Global Hydrogen Markets Americas In dit geval moeten we schone technologieën opschalen die ook zware transport- en industriële sectoren koolstofarm maken om onze energietransitiedoelstellingen te halen. Dat is waar waterstof binnenkomt. Voor moeilijk bereikbare markten is schone waterstof het antwoord. Volgens een rapport van de Hydrogen Council in samenwerking met McKinsey & Company ** kan waterstof de wereldwijde uitstoot met maar liefst 20 procent helpen verminderen, en productie en transport op grote schaal kan de kosten van de energietransitie met $6 biljoen USD verlagen. Dit maakt middelen vrij om te investeren in andere maatregelen ter beperking van klimaatverandering de energietransitie tijdlijn versnellen .

Waterstof is goed gereguleerd voor veiligheid en bedrijfsvoering. Het is een goed functionerende concurrerende markt die kosteneffectief en efficiënt is voor eindgebruikers. En wanneer waterstof als brandstof wordt gebruikt, zijn de enige emissies die worden gegenereerd waterdamp. Schone waterstof is een ideale en beproefde energiebron voor zware vrachtwagens en transportbussen, luchtvaart en zeevervoer. Waterstof kan ook een belangrijke rol spelen bij het koolstofarm maken van andere markten, zoals elektriciteitsopwekking en industriële toepassingen zoals staal-, glas- en cementproductie waar hogere temperaturen nodig zijn.

Er wordt al veel werk verzet. Air Products heeft toegezegd om tegen 2027 ten minste $15-dollars te investeren in projecten voor schone waterstofenergie over de hele wereld om de energietransitie te stimuleren. Deze projecten variëren van 's werelds grootste groene waterstofproject in NEOM, Saoedi-Arabië, tot een miljardencenter schone-energiecomplex in Louisiana, met' s werelds grootste koolstofafvangproject voor opslag, en tot groene waterstofproductieprojecten in de staat New York en in Arizona. Echte projecten, zoals deze, zijn de basis van de opbouw van de waterstofeconomie en leveren wereldwijd waterstof met een lage koolstofintensiteit.

We weten dat er meerdere oplossingen nodig zijn om koolstofarm te worden, en een gelijk speelveld is essentieel om ze snel te kunnen inzetten. Elke ton koolstofdioxide die op dit moment aanwezig of vervangen is, zal de komende jaren een exponentieel voordeel opleveren. Door waterstof te produceren waar het nodig is en wanneer het nodig is van een Wereldwijde toeleveringsketenKunnen we ervoor zorgen dat wanneer een bedrijf, staat of land besluit om over te stappen op schone waterstof, zij weten dat zij over een beschikbare, betrouwbare en veilige voorziening beschikken om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Wereldwijd hebben ondersteunende wetgevingskaders al een gunstige invloed. De sleutel is nu dat de industrie en beleidsmakers zich moeten richten op vraaggenererende programma's om de wetgevende en maatschappelijke dynamiek te ondersteunen. Door dit te doen, kunnen we zorgen voor een schonere toekomst voor iedereen.


* Internationaal - US Energy Information Administration (EIA), 2021 gegevens

** Global Hydrogen Flows, Hydrogen Council/McKinsey & Company, oktober 2022

Laten we samenwerken.

Elke actie. Elk detail. Het maakt allemaal uit. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we klanten en landen helpen bij hun energietransitie.

Contact Us