airproducts-logo Go to Home Page

Air Products CEO Seifi Ghasemi over de rol van waterstof in de energietransitie

Seifi Ghasemi, Air Products Chairman, President and CEO


De energietransitie stimuleren om de gevolgen van klimaatverandering te vermijden en tegelijkertijd wereldwijde energiezekerheid mogelijk maken, is een van de meest kritieke kwesties van onze tijd . Er moeten krachtigere, meer doorslaggevende stappen worden gezet om het milieu van vandaag en de wereld die we aan toekomstige generaties overlaten te verbeteren. Maar deze stappen moeten ook realistisch zijn. De belofte van hernieuwbare energie en elektrificatie is reëel, maar dat alleen kan niet voldoen aan alle behoeften van het dagelijks leven en onze economie, terwijl we klimaatdoelstellingen bereiken.

Dat is waar waterstof binnenkomt.
Waterstof is de beste koolstofarme oplossing om emissies aan te pakken uit sectoren die een energiebron met hoge dichtheid vereisen - vrachtwagens en bussen, scheepvaartuigen, staalproductie of productie van chemicaliën - waar elektrificatie niet haalbaar of praktisch is. 

Op 8 oktober vieren we de dag voor waterstof en brandstofcellen. Het is een goed moment om de voordelen te benadrukken van wat in veel opzichten de perfecte brandstof is. Waterstof is overvloedig, efficiënt en produceert geen emissies bij gebruik in een brandstofcel.

Wil de wereld werkelijk vooruitgang boeken met de energietransitie en bouwen aan een schonere, duurzamere toekomst, dan moet waterstof een sleutelrol spelen . Waterstof geproduceerd met behulp van koolwaterstoffen, gecombineerd met koolstofafvangtechnologie, is een natuurlijke stap om de wereld te helpen haar klimaatdoelstellingen te bereiken. Het is een brug om op een duurzamere manier energie te leveren, met behulp van overvloedige natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd moeten we onze activiteiten aanzienlijk opvoeren om de ultieme brandstof te produceren: groene waterstof.

Met de baanbrekende verbeteringen op het gebied van koolstofafvangtechnologieën, kunnen nieuwe projecten met blauwe waterstof 95 procent van de CO2-uitstoot (CO2) van een faciliteit opvangen en vastleggen. En in combinatie met geavanceerde waterstoftechnologie kan dit resulteren in een uitstoot van netto nul, terwijl de resterende vijf procent wordt gecompenseerd door elektriciteit op waterstof. 

Critici beweren dat het gebruik van blauwe waterstof een verandering in schone, hernieuwbare groene waterstof zal vertragen of ontmoedigen. Ik ben het er helemaal niet mee eens. We kunnen en moeten beide gebruiken. Snelheid is de sleutel om onze economie koolstofarm te maken. Elke ton CO2 die op dit moment wordt opgeslagen of vervangen, heeft de komende jaren een exponentieel voordeel. Blauwe waterstof versnelt de energietransitie door snel de markt op te bouwen met een kant-en-klare levering, waardoor bedrijven over de hele wereld de tijd nodig hebben om de schone waterstofinfrastructuur te bouwen. 

Als grootste waterstofproducent ter wereld heeft Air Products belangrijke stappen gezet om de energietransitie te versnellen. Tegenwoordig zijn er bussen, vrachtwagens en andere zware voertuigen over de hele wereld die worden aangedreven door waterstof, geproduceerd, gedistribueerd en geleverd door Air Products. We hebben een toonaangevende toezegging gedaan van ten minste $15 miljard voor schone energie waterstof megaprojecten, waaronder een $4.5 miljard schone energie complex in Louisiana voor de productie van blauwe koolstofarme waterstof. Tegelijkertijd bouwen we een miljardenfaciliteit, verreweg de grootste ter wereld, een installatie voor de productie van groene waterstof in de noordelijke regio van Saudi-Arabië, NEOM genaamd. Het product van deze fabriek zal in 2026 wereldwijd beschikbaar zijn. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de innovatieve projecten op wereldschaal die nodig zijn om de energietransitie te realiseren. Maar het is een kwestie die te groot is voor één bedrijf of zelfs één land. De klimaatverandering en de energietransitie zijn werkelijk een mondiaal vraagstuk dat op wereldschaal antwoorden vereist om het probleem aan te pakken.

De Amerikaanse regering heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet door wereldwijd een leidende positie in te nemen en de Inflatieherstelwet en de Infrastructure Investment and Jobs Act uit te vaardigen. Deze toekomstgerichte wetgeving zal de productie van waterstof, blauw en groen, in de Verenigde Staten aanzienlijk stimuleren en is een voorbeeld voor de rest van de wereld. Maar naast het stimuleren van het aanbod zijn er dringend stappen nodig om consumenten aan te moedigen om waterstof te gebruiken. Alleen zo kunnen we de wereld echt koolstofarm maken. 

Samen met mijn collega's en regeringsleiders van over de hele wereld zal ik op maandag 10 oktober deelnemen aan de Sustainable Energy Council en de 2e Hydrogen Americas Summit van het Amerikaanse Department of Energy in Washington, DC, om manieren te bespreken om projecten en beleid voor schone waterstof te versnellen, en partnerschappen . De Hydrogen Americas-top van volgende week zal het gesprek gaande houden en een impuls geven aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 27) in Egypte, waar ik hoop dat er nog veel beweging en nieuwe toezeggingen zullen blijven om een schonere, meer duurzame toekomst. 

De Amerikaanse regering heeft steun verleend om de groei van de waterstofeconomie hier in eigen land te stimuleren, terwijl velen op zoek zijn naar leiders voor daadwerkelijke actie. Laten we het moment pakken en verder gaan. Laten we waterstof- en brandstofceldag 2023 vieren door de wereld te laten zien dat we het niet alleen hebben gehad over het creëren van een schonere toekomst, maar ook concrete stappen hebben ondernomen om deze voor iedereen te realiseren.