airproducts-logo Go to Home Page
| Rotterdam

Air Products en Eneco sluiten overeenkomst voor de levering van zonne-energie in Nederland

Als wereldwijde marktleider in industriële gassen, heeft Air Products een belangrijke stap gezet op het pad naar duurzaamheid door een Power Purchase Agreement (PPA) voor hernieuwbare energie met Eneco te ondertekenen. Deze strategische overeenkomst bevestigt opnieuw Air Products’ inzet om de impact op het klimaat aan te pakken door een aanzienlijk deel van zijn energiebehoefte in Nederland te verkrijgen uit hernieuwbare bronnen.

Onder de voorwaarden van deze 10-jarige PPA zal Air Products het grootste deel van zijn huidige zakelijke energiebehoefte voor de productie van vloeibare stikstof en zuurstof in Nederland dekken met energie afkomstig uit een betrouwbare en duurzame bron. Deze hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt op het Vlagtwedde Solar PV-park in het noordoosten van Nederland. Door deze overeenkomst kan Air Products gedurende de contractperiode de uitstoot verminderen, gelijk aan de CO2-voetafdruk van ongeveer 45.000 huishoudens.

Dit is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inspanningen van het bedrijf om de CO2-voetafdruk in Nederland te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Vorig jaar kondigde het bedrijf zijn plannen aan om Europa's grootste CO2-arme waterstoffabriek te bouwen in de haven van Rotterdam. Dit werd voorafgegaan door aankondigingen van Air Products van plannen voor een importterminal voor hernieuwbare energie, die zal worden gebruikt om lokaal hiernieuwbare waterstof te produceren, en het eerste Rotterdamse tankstation voor hernieuwbare waterstoftrucks. Het 10-jarige contract weerspiegelt de langetermijnvisie van Air Products om de energietransitie te versnellen en te blijven werken aan een schonere toekomst. 

"Deze 10-jarige PPA is een belangrijke mijlpaal in onze weg naar duurzaamheid", zegt Harco van den Berg, Business Manager Benelux van Air Products. "We zijn verheugd om samen te werken met Eneco en we geloven dat deze samenwerking zal bijdragen aan onze doelstellingen om de industriële gassector koolstofvrij te maken."

Eneco B2B Director Dick Velings voegt hieraan toe: “Om klimaatneutraal te worden, hebben we met zijn allen aanzienlijk meer duurzaam opgewekte energie nodig. Met deze overeenkomst committeert Air Products zich tot het gebruik van een grote hoeveelheid groene energie vanuit het windpark Ecowende. Dit stelt Air Products in staat om nog duurzamer te worden en hun klanten in vele sectoren te helpen dat ook te doen. We zijn verheugd en trots om met Air Products samen te werken.”


Over Air Products
Air Products (NYSE:APD) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in industriële gassen dat al meer dan 80 jaar actief is en zich richt op energie, milieu en opkomende markten. Het bedrijf heeft twee groeipijlers die worden gedreven door duurzaamheid. De basisactiviteiten van Air Products leveren essentiële industriële gassen, aanverwante apparatuur en deskundigheid op het gebied van toepassingen aan klanten in tientallen industrieën, waaronder raffinage, chemicaliën, metalen, elektronica, productie en voeding. Het bedrijf ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, bezit en exploiteert ook enkele van 's werelds grootste projecten voor schone waterstof ter ondersteuning van de overgang naar koolstofarme en -vrije energie in de zware transport- en industriële sectoren. Daarnaast is Air Products wereldleider in de levering van procestechnologie en apparatuur voor vloeibaar aardgas en levert het wereldwijd turbomachines, membraansystemen en cryogene containers.

Het bedrijf had in 2023 een omzet van 12,6 miljard dollar uit bedrijfsactiviteiten in ongeveer 50 landen en heeft een huidige marktkapitalisatie van ongeveer 60 miljard dollar. Ongeveer 23.000 gepassioneerde, getalenteerde en toegewijde medewerkers met verschillende achtergronden worden gedreven door het hogere doel van Air Products om innovatieve oplossingen te creëren die het milieu ten goede komen, duurzaamheid verbeteren en opnieuw uitvinden wat mogelijk is om de uitdagingen aan te gaan waarmee klanten, gemeenschappen en de wereld worden geconfronteerd. Ga voor meer informatie naar www.airproducts.com of volg ons op LinkedIn, X, Facebook of Instagram.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" zoals bedoeld in de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en aannames van het management op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Hoewel toekomstgerichte verklaringen te goeder trouw worden gedaan en gebaseerd zijn op aannames, verwachtingen en prognoses die het management redelijk acht op basis van de momenteel beschikbare informatie, kunnen de werkelijke prestaties en financiële resultaten wezenlijk verschillen van de prognoses en schattingen in de toekomstgerichte verklaringen vanwege vele factoren, waaronder de risicofactoren die worden beschreven in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het boekjaar eindigend op 30 september 2023 en andere factoren die worden vermeld in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Tenzij dit wettelijk verplicht is, wijzen we elke verplichting of verbintenis af om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen bij te werken of te herzien om eventuele wijzigingen in de aannames, overtuigingen of verwachtingen of eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd weer te geven.