airproducts-logo Go to Home Page

Volgende stap in realisatie eerste Rotterdamse openbare waterstoftankstation voor vrachtwagens

Air Products is begonnen met de bouw, na het verlenen van de onherroepelijke vergunning, van het eerste Rotterdamse openbare groene waterstoftankstation in Rotterdam. Het tankstation is een samenwerking in het CH2aRT-project van Air Products, Schenk Tanktransport en TNO. De graafwerkzaamheden op het terrein van het eerste openbare groene waterstoftankstation van Rotterdam zijn al in oktober 2022 gestart nadat de samenwerking in het voorjaar van dat jaar was aangekondigd. Het tankstation ligt op minder dan 1 km van de 12.000 vrachtwagens die dagelijks op de A12 passeren, en is daarmee perfect gelegen in 3 Europese TEN-T corridors, de Rijn-Alpen, de Noordzee-Baltische en de Noordzee-Middellandse Zee.

Het tankstation wordt het eerste HRS in zijn soort in Rotterdam in een unieke samenwerking tussen de projectpartijen en de haven van Rotterdam. Het project draagt bij aan het HyTrucks-consortium, een internationale groep partners in de waterstof- en mobiliteitswaardeketen. Met dit project draagt Air Products bovendien bij aan de doelstellingen die in het kader van de Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) zijn afgesproken door de aanleg van een HRS in het TEN-T kernnetwerk en het overschrijden van de minimumcapaciteit van 1 ton waterstof per dag. 
 
Hiermee leveren de projectpartijen een belangrijke bijdrage aan hun duurzaamheidscommitments en aan het CO2-vrij maken van het zware wegtransport in Rotterdam, Nederland en Europa. De milieueffecten van het HRS zullen bij volledig gebruik naar verwachting de uitstoot van 6-8 kiloton CO2-equivalent per jaar voorkomen, mede door het vervangen van dieselmotoren. 

Over het project
Air Products (NYSE: APD), Schenk Tanktransport en TNO werken samen in het ‘Clean Hydrogen and Road Transport Project’ (CH2aRT), waarin waterstofvrachtwagens en een openbaar waterstoftankstation worden ontwikkeld. Het project richt zich op waterstoftoepassing in zwaar wegtransport en krijgt subsidie van de regeling DKTI transport (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.