airproducts-logo Go to Home Page

Computational Modeling Services

Wij bieden geavanceerde modeloplossingen voor onderzoeks- en technische problemen

Met behulp van Computational Chemistry kunnen we voorspellingen doen over de prestatiekenmerken, technische eigenschappen, veiligheidseigenschappen en kosten van uw materialen. Wij bieden u ook Computational Fluid Dynamics (CFD) -technologieën voor het voorspellen van vloeistofstroming, warmte- en massaoverdracht, chemische reacties en aanverwante verschijnselen.

Onze toegepaste wiskunde en numerieke methoden zijn ontwikkeld om nieuwe 'problemen' aan te pakken waarvoor oplossingen niet bestaan of niet in een handige vorm beschikbaar zijn.

Met onze Kinetics and Reactor Modeling bieden we een hulpmiddel voor het ontwerp en de opschaling van chemische processen.

Via procesmodellering kunt u de gewenste prestatiedoelstellingen bereiken (bijv. kosten, procesefficiëntie, materiaaleigenschappen, enz.) binnen de praktische beperkingen van uw systeem.

Wij bieden statistische technieken die modellering, analyse en optimalisatie van laboratorium-, pilot- en commerciële fabrieksactiviteiten mogelijk maken en via onze dataminingtechnieken kunnen we belangrijke inzichten over processen en systemen opbouwen door verborgen correlaties en statistisch significante patronen te ontdekken.

Wat zijn de voordelen van onze Computational Modeling-diensten?

Computational Chemistry

High-performance computing om de prestaties, technische eigenschappen, veiligheidseigenschappen en kosten van materialen te voorspellen

Computational Fluid Dynamics

Analyses voor conceptuele studies van ontwerpen, gedetailleerde productontwikkeling, opschaling, probleemoplossing en retrofitting

Kinetica en reactormodellen

Basisprincipes van reacties en interacties met transportprocessen in een reactor, essentieel voor het ontwerp van de processen

Procesmodellering en -optimalisatie

Gewenste prestatiedoelstellingen, zoals kosten, procesefficiëntie en materiaaleigenschappen, optimaliseren en realiseren

Statistische wetenschappen

Statistieken en modelleringstechnieken, analyse en optimalisatie van alle stadia van de installatie

Datamining

Toegepast bij de optimalisatie van fabrieksactiviteiten om de besluitvorming over zakelijke prognoses, verkoop en marketing te vergemakkelijken

Toegepaste wiskunde en numerieke methoden

Wiskunde en wetenschappelijke informatica ontwikkelen voor problemen waarvoor geen oplossingen bestaan of die niet in een bruikbare vorm kunnen worden opgelost

Heeft u problemen om problemen op te lossen?

Neem contact op met onze specialist en technici om onze Servicing Modeling-technieken toe te passen op uw werkzaamheden.

CONTACT OPNEMEN: