airproducts-logo Go to Home Page

Toekomstgerichte verklaringen

De toekomstgerichte verklaringen op deze website zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen met betrekking tot belangrijke risicofactoren. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die worden weergegeven. Factoren die ertoe kunnen leiden dat toekomstgerichte uitspraken wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten, zijn onder meer: de algemene economische en bedrijfsomstandigheden; de vraag naar de goederen en diensten van Air Products; concurrentiefactoren in de sectoren waarin Air Products concurreert; het vermogen om de gestegen energie- en grondstofkosten door te berekenen in de prijzen; wijzigingen in overheidsvoorschriften; het succes van de implementatie van kostenbesparingsprogramma's; het tijdseffect en andere onzekerheden van toekomstige acquisities, desinvesteringen of combinaties binnen relevante industrieën; schommelingen in rentetarieven en vreemde valuta's; het effect van belasting- en andere wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Air Products en haar dochterondernemingen actief zijn; en het tijdstip en de snelheid waarmee belastingkredieten kunnen worden benut.