airproducts-logo Go to Home Page

APCOS™ -technologie— Air Products Cupola Oxy-fuel systeem voor ijzerproductie

Verhoogde flexibiliteit, controle en smeltsnelheid voor uw ijzergieterij op koepelbasis

De APCOS™ -technologie is een op blaaspijpen gebaseerd systeem dat werkt in combinatie met de huidige blaaslucht van een koepel. De technologie maakt gebruik van een eigen branderontwerp dat supersonische zuurstof en aardgas injecteert om cokes te vervangen, cokesvervangingen mogelijk te maken en/of de productie te verhogen. De APCOS-brander is ook geschikt voor injectie van vaste stoffen via de brander, waarbij de hitte van de oxy-fuel vlam zorgt voor injectie van vaste stoffen zonder de smeltzone te koelen. De snelle reactie van de injectie van warmte en vaste stoffen in de blaaspijpen stelt operators in staat de koepel te controleren en te herstellen van storingen. De APCOS-branders kunnen afzonderlijk of als een groep worden aangestuurd, en de branders kunnen in één blaasmond, een alternatieve blaasmond of alle blaasmonden worden geplaatst. De brander is ontworpen om optimale warmteafgifte en supersonische injectie mogelijk te maken over een breed scala aan warmte-invoer. De debietregelaars voor het brandersysteem en de veiligheidsvergrendelingen kunnen worden geïntegreerd in het koepelbedieningssysteem en beschikken over mogelijkheden voor gegevensverzameling en rapportage.

Download het technische artikel Koepelbrandstofsysteem vermindert emissies en verlaagt kosten

De Oxy-fuel technologie van APCOS voor ijzeren koepels kan:

  • Verhoog de efficiëntie door energie direct toe te voegen aan de smeltzone
  • De cokesvereisten verlagen en de vervanging van kolen voor een deel van de resterende cokesvulling in een op cokes gebaseerd proces vergemakkelijken
  • Optimale regeling van koepeltemperaturen mogelijk maken
  • Bieden de mogelijkheid om cokesbries of legeringsmiddelen door de brander te injecteren
  • Snelle legeringstoevoegingen en lager legeringsverbruik mogelijk maken
  • Verminder rookgasemissies zoals CO, CO, SO en NOₓ

Reken op de expertise van Air Products…

Laat ons u helpen bij het beoordelen van de voordelen die onze APCOS-technologie kan bieden voor uw ijzergieterij op koepelbasis.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!