airproducts-logo Go to Home Page

APCOS™ -technologie

Air Products Cupola Oxy-fuel systeem voor de productie van minerale wol/steenwol

Onze APCOS technologie is een op blaaspijpen gebaseerd systeem dat werkt in combinatie met de huidige blaaslucht van een koepel. Het maakt gebruik van een eigen branderontwerp dat supersonische zuurstof en aardgas injecteert om cokes te vervangen, cokesvervangingen mogelijk te maken en/of de productie te verhogen. De APCOS-brander is ook geschikt voor injectie van vaste stoffen via de brander, waarbij de hitte van de oxy-fuel vlam een aanzienlijke injectie van vaste stoffen mogelijk maakt zonder de smeltzone te koelen. De snelle reactie van injectie van warmte en vaste stoffen op de blaasmond biedt operators een geweldig hulpmiddel om de koepel te controleren en storingen te herstellen. De APCOS-branders kunnen afzonderlijk of als een groep worden aangestuurd en de branders kunnen in één blaasmond, afwisselend blaaspijpen of alle blaaspijpen worden geplaatst. De brander is ontworpen om optimale warmteafgifte en supersonische injectie mogelijk te maken over een breed scala aan warmte-invoer. De debietregelaars voor het brandersysteem en de veiligheidsvergrendelingen kunnen worden geïntegreerd in het koepelbedieningssysteem en beschikken over mogelijkheden voor gegevensverzameling en rapportage.

De Oxy-fuel technologie van APCOS voor koepels van minerale wol kan:

  • Verhoog de efficiëntie door energie direct toe te voegen aan de smeltzone
  • De cokesvereisten verlagen en de vervanging van kolen voor een deel van de resterende cokesvulling in een op cokes gebaseerd proces vergemakkelijken
  • Optimale regeling van koepeltemperaturen mogelijk maken
  • De mogelijkheid bieden om cokesbries of andere vaste stoffen door de brander te injecteren
  • Verminder rookgasemissies zoals CO, CO, SO en NO

Reken op de expertise van Air Products…

Onze ervaren toepassingsingenieurs kunnen u helpen de voordelen van onze APCOS-technologie voor uw koepel van minerale wol te beoordelen.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!