airproducts-logo Go to Home Page

Halia®-beluchtingssystemen voor afvalwater

Injectie van zuivere zuurstof voor aerobe biologische processen

Met het Air Products Halia® beluchtingssysteem wordt get afvalwater uit de beluchtingstank gepompt via een venturi waar zuiver zuurstofgas wordt geïnjecteerd. De zuurstofrijke stroom wordt teruggevoerd naar het bassin met behulp van unieke vloeistofinjectoren die de gasoplossing maximaliseren en zorgen voor een homogene verdeling van de zuurstof en mengenergie door het bassin.
Download de brochure van het Halia®-beluchtingssysteem

Wat zijn de voordelen van het gebruik van het Halia®-beluchtingssysteem van Air Products?

Vergroten van de behandelingscapaciteit

Lager energieverbruik

Vermindering van stank en emissie van VOC's

Reductie van schuim en aerosolen

Korte termijn en huuropties

Wilt u de capaciteit voor aerobe zuivering van afvalwater vergroten?

Onze experts kunnen u helpen uw afvalwaterbehandeling te verbeteren door het verhogen van de O₂-oplossing en advies te geven over de beste apparatuur.

CONTACT OPNEMEN: