airproducts-logo Go to Home Page

Vrouwenleiderschap en The Energy Transition: interview met Caroline Stancell

Caroline


Diversiteit speelt een belangrijke rol in de overgang naar een schone-energiemaatschappij. Het International Renewable Energy Agency (IRENA) gaf echter aan dat slechts een derde van de beroepsbevolking uit duurzame energie bestaat uit vrouwen, wat ook duidelijk werd tijdens de COP26, waar ongeveer 80% van de delegatieleiders uit mannen bestond. Hoewel er vooruitgang is geboekt om de deelname van vrouwen te vergroten, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de energietransitie. Hoe is het voor een vrouw om een leidende positie te hebben in de energietransitie? Wat drijft deze topmanagers en hoe zien zij de toekomst als het gaat om diversiteit? Caroline Stancell, General Manager bij Air Products for Hydrogen for Mobility Europe and Africa, moedigt iedereen aan om "deel te nemen aan de debatten over de energietransitie, welke nieuwe innovaties we kunnen introduceren en welke veranderingen we doorvoeren". 

Interviewer: Hoe bent u in de chemische industrie terecht gekomen en in het bijzonder waterstof voor mobiliteit? 

Caroline: Toen ik opgroeide, hield ik erg van wiskunde en natuurkunde, en ik had een zeer inspirerende scheikundeleraar, wat altijd helpt. Het leek me logisch om een studie in deze richting te kiezen en ik besloot om Chemical Engineering te gaan studeren. Maar als ik eerlijk ben, zonder veel te weten wat het inhield. Uiteindelijk ben ik in de chemische industrie gaan werken en de keuze voor een studie scheikundige technologie is een behoorlijk inspirerende keuze gebleken. Denk aan de dingen waar u tegen deze achtergrond bij betrokken kunt zijn, zoals de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in de klimaatcrisis. Chemie, techniek en wetenschap bieden zoveel ruimte voor innovatie om echt een verschil te maken voor de wereld met oplossingen die ertoe doen.  

U bent in 1984 naar het Massachusetts Institute of Technology gegaan om scheikundige technologie te studeren. Was dat een gebruikelijke keuze voor vrouwen? 

C:
Engineering was in die tijd niet gebruikelijk bij vrouwen. Toen ik begon, was slechts 18% van de studenten vrouw. Het was een heel andere keuze en ik heb er echt van genoten. Het was een grote overgang van een gendergebalanceerde middelbare school naar een door mannen gedomineerde omgeving en in het begin was het een beetje intimiderend, maar iedereen was aardig. Als ik erop terugkijk, denk ik dat het me heel goed van pas kwam, omdat het personeelsbestand dat ik later heb ingevoerd ook door mannen werd gedomineerd, maar toen wist ik hoe ik ermee om moest gaan. Ik zocht proactief naar vrouwelijke vriendschappen, omdat ik dit aspect in mijn leven miste sinds ik van de middelbare school ging, en me bij een studentenvereniging aansloot. Dit gaf me een ondersteuningsgroep, vrouwelijke connectie in de overwegend mannelijke omgeving en tot nu toe goede vrienden. 

Er was een fase in mijn leven tijdens mijn opleiding, waarin ik dacht: dit is echt heel technisch, 'industrieel' en ik weet niet zeker of dit is wat ik wil doen. Ik heb enige tijd nagedacht over de overstap naar consultancy of het bankwezen en heb een bedrijfsdiploma behaald. Maar uiteindelijk had ik het gevoel dat ik betrokken wilde zijn bij het creëren van iets, het produceren van iets voor de samenleving. Die motivatie is nu gericht op het realiseren van de overgang naar een schonere energietoekomst.

U hebt nu een leidinggevende functie binnen Air Products en u helpt de jongere generatie ingenieurs die de organisatie en de industrie binnenkomen. Hoe kunt u uw ervaringen gebruiken om hen te helpen groeien en ontwikkelen? 

C: Ik probeer een goede mentor te zijn en geef het goede voorbeeld om de jongere generatie op hun gemak te stellen en hen het vertrouwen te geven om te spreken. Maar in de tussentijd is er veel veranderd, dus mijn ervaringen zijn niet altijd relevant voor hen. Ze bekijken de zaken vanuit een ander perspectief en met andere verwachtingen. Ze verwachten bijvoorbeeld een veel gelijkere omgeving dan toen ik begon. Dat is goed, want het daagt ons uit. Dat gezegd hebbende, Air Products is een fantastisch bedrijf om voor te werken, het is een bedrijf dat diversiteit hoog in het vaandel heeft staan en alle medewerkers wil stimuleren zich thuis te voelen, zich op hun gemak te voelen en zich te laten horen. Vrouwen, mensen met verschillende achtergronden en minderheden hebben een heel andere kijk op wat er nodig is om verandering teweeg te brengen.Diversiteit leidt tot innovatie en samenwerking, wat belangrijk is in de energietransitie. Wordt dit nu duidelijker met dit steeds diverser wordende personeelsbestand?  

C:
De afgestudeerden die zich bij het bedrijf hebben aangesloten, zijn echt enthousiast over de milieuproblemen en de klimaatcrisis. Ze willen echt het verschil maken en accepteren de status quo niet. Ik denk dat we alle stemmen nodig hebben omdat klimaatverandering geen probleem is dat we met een derde of de helft van onze samenleving kunnen oplossen. Als we de noodzakelijke veranderingen willen doorvoeren, hebben we heel wat wetenschappers en de hele samenleving nodig om consensus te bereiken, en om vaart te zetten achter de verandering van waar we zijn naar waar we moeten zijn in een dramatisch korte periode.

Zijn vrouwen voldoende vertegenwoordigd in de waterstofindustrie en energietransitie? 

C: Het antwoord daarop zou nee moeten zijn. Als we willen dat leiderschap onze gemeenschap op dit gebied weerspiegelt, hebben we meer vrouwen nodig. We kunnen misschien niet meteen 50% bereiken, maar we kunnen veel meer bereiken dan nu. Ik denk dat als we meer vrouwen kunnen betrekken bij leidinggevende posities, we een groter deel van de vrouwelijke bevolking kunnen motiveren om mee te werken aan de veranderingen die nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Een groter deel van de bevolking kan het gevoel hebben dat zij zowel de kans als de verplichting hebben gehad om verandering te stimuleren. Dit zou een goede zaak moeten zijn. 

Waarom is vrouwelijk leiderschap belangrijk in de energietransitie? 

C: Ik denk dat ieders stem belangrijk is in de energietransitie. Het is een enorm maatschappelijk probleem en een grote verandering die we moeten doorvoeren. We kunnen die verandering niet doorvoeren zonder de hele samenleving erbij te betrekken - en vrouwen vormen de helft van de samenleving. Iedereen moet betrokken zijn bij het debat over welke nieuwe innovaties we kunnen introduceren en welke veranderingen we doorvoeren. We kunnen de helft van de bevolking niet buiten beschouwing laten en ik denk dat vrouwen, mensen met verschillende achtergronden en minderheden een heel andere kijk op wat er nodig is om verandering teweeg te brengen.  

Hoe kunt u als leider en andere leiders in de energietransitie helpen om dat mogelijk te maken? 

C: Dit is een gebied waarop u een verschil kunt maken, waar uw stem belangrijk is en waar u uit de eerste hand invloed kunt uitoefenen op de samenleving. Ik denk dat we vrouwen en meisjes van alle leeftijden, achtergronden en opleidingen moeten laten zien dat ze betrokken kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren. Dat is belangrijk en ook spannend. 

We hebben mensen nodig die vaart kunnen zetten achter de noodzakelijke veranderingen. We hebben iedereen nodig.

Wat doet Air Products ter ondersteuning van vrouwelijk leiderschap? 

C: We hebben een actief netwerk voor ondersteuning van vrouwen binnen Air Products en we hebben mentorprogramma's die vrouwen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik die dingen geweldig, maar ze vormen niet de kern van wat Air Products doet. Voor mij is het de sterke cultuur van verbondenheid, waarbij we proberen de dingen vanuit het perspectief van elke medewerker te bekijken, ongeacht wie ze zijn, dat maakt het verschil. Ik zeg niet dat alles perfect is in ons bedrijf, maar het uitgangspunt is om iedereen het gevoel te geven dat hij of zij een verschil kan maken en een impact kan hebben. Zoals onze voorzitter altijd zegt, bent u maar zo goed als de mensen die u hebt. 

Wat zou uw advies zijn voor de volgende generatie vrouwelijke leiders in de energiesector? 

C: Sluit u bij ons aan! Er is veel te doen om van de huidige koolstofrijke samenleving over te stappen op een samenleving die schonere energie en duurzaamheid biedt zonder alles op te geven waar we van houden, en dat is een enorme uitdaging. Er zullen onderweg veel obstakels worden overwonnen, maar we moeten onze bestemming bereiken. Grijp daarom uw kans. Gegevens Caroline: 
Caroline Stancell trad in 1989 in dienst bij het Air Products Career Development Programme en bekleedde in de verkoop- en marketingfuncties met toenemende verantwoordelijkheid in alle sectoren van de industriële gasindustrie. In 2014 werd ze Marketing Director voor de regio Europa en Afrika. Met het groeiende groeipotentieel voor waterstof als energiebron stapte ze over naar haar huidige rol van General Manager Hydrogen for Mobility, Europe and Africa. Ze is afgestudeerd in Chemical Engineering en Managerial Science aan het Massachusetts Institute of Technology en Sloan School of Management.