airproducts-logo Go to Home Page

President, Europa en Afrika, Ivo Bols over het koolstofarm maken van zwaar transport

Air Products 'President, Europe & Africa, Ivo Bols, nam deel aan een open haardgesprek tijdens de COP26, waarin hij benadrukte welke stappen nodig zijn om een waterstofeconomie op te bouwen, met de nadruk op het koolstofarm maken van de zware transportsector.