airproducts-logo Go to Home Page

Duurzaamheidsverplichtingen

Duurzaamheid is onze strategie bij Air Products en vormt de kern van ons bedrijf en onze groei. Onze duurzaamheidsverplichtingen tonen onze duurzaamheidsstrategie in actie en zijn in lijn met ons overkoepelende bedrijfsdoel om het veiligste, meest diverse en meest winstgevende industriële gasbedrijf ter wereld te zijn en onze klanten uitstekende service te bieden.
Sustainability in action        *through 2027

Netto nul

In lijn met de maatschappelijke vooruitgang in de richting van het bereiken van het nulpunt, hebben we onszelf een nieuw doel gesteld: het bereiken van de uitstoot van netto nul in 2050.

Onze agressieve investerings- en uitvoeringstijdlijn zorgt ervoor dat de toekomstige klimaatvoordelen die door de activiteiten van Air Products worden gegenereerd, op een cruciaal moment in de energietransitie online komen - en voldoende kracht hebben om waterstof met een laag en nul koolstofgehalte te helpen voortstuwen als een schone alternatieve energiebron voor de komende decennia.

Om dit doel te bereiken, is ook krachtige beleids- en regelgevende ondersteuning vereist die de toepassing van belangrijke technologieën bevordert om het tempo en de schaal aan te pakken die nodig zijn om een toekomst met netto nul te ondersteunen.

Third by '30


In 2020, we launched our “Third by ‘30” goal to reduce the intensity of our Scope 1 and 2 CO₂e emissions by 1/3 by 2030, and we remain committed to this goal. Major projects we have coming onstream, along with our increasing use of renewable electricity and daily focus on operational efficiency, put us in an excellent position to meet or exceed this goal.

For more than a decade, we have also disclosed our Scope 3 emissions – these are emissions that we do not own or control, including upstream energy consumption, use of sold products, and investments. We are also committing to reduce the intensity of our Scope 3 emissions by 1/3 by 2030, using 2015 as the baseline year, just as we did for Scopes 1 and 2.

'Third by 30' sustainability goal

Betrokkenheid bij het Science Based Targets Initiative (SBTi)

In overeenstemming met ons streven naar netto nul, werken we samen met het Science Based Targets Initiative, een leider in het mobiliseren van de private sector voor klimaatactie. 

SBTi beschikt momenteel niet over een methodologie voor de chemische sector - en erkent dat de chemische industrie voor uitdagingen komt te staan wat betreft de ontkoling, mede veroorzaakt door de grote verscheidenheid aan producten die door de industrie worden geproduceerd en het gebruik van koolwaterstoffen als grondstof.  

We zijn verheugd om samen met een aantal andere vooraanstaande chemische bedrijven in de SBTi Expert Advisory Group middelen ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het sectorale kader dat de methodologie voor de chemische sector zal vormgeven.

Op deze manier kunnen we een zinvolle bijdrage leveren aan lopende discussies over de uitdagingen, behoeften en kansen voor de industrie, en tegelijkertijd de beste praktijken voor emissiereductie definiëren in overeenstemming met de klimaatwetenschap.  

SBTi is ook van mening dat bedrijven, voordat zij zich committeren aan een wetenschappelijk onderbouwd doel, plannen moeten hebben over hoe zij dat doel kunnen bereiken. Het beschikken over de sectorale richtlijnen zou de ontwikkeling van transparante, meetbare en realistische transitieplannen ondersteunen.  

Deelnemen aan deze doorlopende discussies met SBTi en het definiëren van een duidelijke methodologie voor sectorale begeleiding zijn cruciale voorwaarden voor elke mogelijke inzet voor een wetenschappelijk onderbouwd doel.

Klimaatvoordelen

Het toekomstige klimaat zal baat hebben bij de aangekondigde waterstofprojecten. Als we alle projecten inzetten voor de markt voor zware vrachtwagens, zal er meer dan 20 miljoen ton CO₂e per jaar vrijkomen.

Over de hele levensduur van deze projecten wordt verwacht dat er meer dan 500 miljoen ton CO₂e wordt bespaard, wat overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 50 miljard gallon of ruim 220 miljard liter diesel in zware vrachtwagens.

Dit omvat niet de voordelen van toekomstige, nog aan te kondigen projecten.

Graphic illustrating diversity goals for women and minorities in professional and managerial roles
*Air Products heeft zijn oorspronkelijke doelstelling van 20 procent voor de vertegenwoordiging van minderheden in professionele en leidinggevende functies in de VS gehaald in oktober 2020 en heeft in november 2021 een nieuw doel gesteld van 30 procent vertegenwoordiging in deze functies in 2025.

Doelen voor wereldwijde vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in de VS.

In oktober 2020 stelde Air Products zich ten doel om ten minste 28% vertegenwoordiging van vrouwen in professionele en leidinggevende functies wereldwijd te realiseren en ten minste 20% minderheidsvertegenwoordiging in dezelfde populatie in de VS tegen fiscaal jaar 2025. Deze doelstellingen weerspiegelen stijgingen van 25% en 17 % representatie (basislijn 2020).

Nadat we onze doelstelling voor de vertegenwoordiging van Amerikaanse minderheden in 2021 hadden bereikt, stelde Air Products een nieuw, ambitieus doel om tegen 2025 een vertegenwoordiging van 30 procent van de Amerikaanse minderheden in de beoogde functies te realiseren.

Air Products streeft naar een sterke, inclusiegerichte cultuur waarin alle medewerkers weten dat ze erbij horen en ertoe doen, en we zullen verslag blijven uitbrengen over deze doelen.

Duurzaamheidsverslag

Lees meer over onze vooruitgang en prestaties op het gebied van duurzaamheid.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG