airproducts-logo Go to Home Page
| ROTTERDAM

Air Products sluit zich aan bij de European Clean Hydrogen Alliance

Bouwen aan een succesvol waterstofecosysteem in Europa

Air Products, producent van industriële gassen, heeft vandaag aangekondigd dat het  zich heeft aangesloten bij de European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), een organisatie die is opgericht door de Europese Commissie. De Alliance zal de overgang van Europa naar een duurzame, concurrerende economie helpen versnellen en werken aan een wereldwijd toonaangevende rol op het gebied van waterstof. Daarmee wordt de basis gelegd voor een levensvatbaar en concurrerend industrieel waterstofnetwerk in de EU.

Als 's werelds grootste waterstofproducent heeft Air Products expertise in elk aspect van de 'Hydrogen for Mobility-waardeketen’ en wil zich dan ook actief inzetten binnen de Alliance. Het bedrijf kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van ECH2A om de productie, het transport en de distributie van hernieuwbare en groene waterstof goed te laten aansluiten op de vraag van de industrie, van de mobiliteitssector en andere branches.

“We weten alles over waterstof, van de productie tot en met de distributie naar tankstations, en we zijn ons ervan bewust dat waterstof een cruciale rol kan spelen in de energietransitie van de EU. We weten ook dat samenwerking met andere experts in de keten van doorslaggevend belang is als we het potentieel volledig willen benutten”, aldus Caroline Stancell, European Hydrogen for Mobility and Energy Transition General Manager. "De ECH2A brengt de partijen samen die het verschil kunnen en zullen maken bij het opzetten van een succesvol Europees waterstofecosysteem."

Air Products is een actieve deelnemer in vele organisaties die zich wereldwijd bezighouden met waterstof. Zo is het lid van de Hydrogen Council, een CLIMATE CH2AMPION-coalitie en een wereldwijd initiatief van CEO’s van 92 toonaangevende energie-, transport-, industrie- en investeringsbedrijven met een gezamenlijke langetermijnvisie: namelijk het verder ontwikkelen van de waterstofeconomie en zo vormgeven aan de wereldwijde transitie naar schone, veilige en betaalbare energie.

Air Products speelt ook een voortrekkersrol bij de aanpak van grote energie- en milieu-uitdagingen door middel van projecten zoals NEOM, 's werelds grootste en meest innovatieve project op het gebied van groene waterstof. NEOM is een productiefaciliteit voor milieuvriendelijke ammoniak op waterstofbasis die op hernieuwbare energie draait en die onderdeel is van een nieuw concept voor duurzaam leven in het noordwesten van Saoedi-Arabië. Air Products wordt de exclusieve afnemer van de groene ammoniak en is van plan deze over de hele wereld aan te bieden om groene waterstof voor de transportmarkt te produceren. 

Air Products, een toonaangevende wereldwijde leverancier van waterstof aan raffinaderijen voor de productie van schonere transportbrandstoffen, heeft ruime ervaring in de waterstofindustrie. Zo faciliteert het bedrijf op verschillende locaties meer dan 75.000 waterstoftankbeurten per jaar. Het gebruik van de tanktechnologie van Air Products blijft toenemen en heeft nu al geresulteerd in meer dan 1.500.000 tankbeurten per jaar. De technologie van Air Products is tot nu toe gebruikt bij meer dan 10 miljoen waterstoftankbeurten en het bedrijf is betrokken bij meer dan 250 waterstofprojecten in Europa en in meer dan 20 landen daarbuiten. Auto's, vrachtwagens, bestelwagens, bussen, scooters, vorkheftrucks, locomotieven, vliegtuigen, zendmasten, apparatuur voor goederenbehandeling en zelfs onderzeeërs zijn van brandstof voorzien met de technologie van Air Products.

Air Products heeft meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van waterstof en beschikt over een uitgebreid octrooiportfolio op het gebied van technologie voor waterstofdispensers. Het bedrijf levert vloeibare en gasvormige waterstof en een groot scala van apparatuur en protocollen voor het tanken van waterstof onder verschillende drukken. Waterstof kan via een vrachtwagen of pijpleiding op een locatie worden afgeleverd, of geproduceerd worden door reforming van aardgas, omzetting van biomassa of door elektrolyse, inclusief elektrolyse die wordt gevoed door zonne- en windenergie.

Over Air Products

Note