airproducts-logo Go to Home Page
| Rotterdam

Air Products sluit aan bij de internationale Hydrogen Council

Air Products blijft een belangrijke rol spelen in innovatieve waterstofprojecten - een integraal onderdeel van de toekomstige energiemix

Door deel te nemen in de Hydrogen Council, een wereldwijde coalitie van CEO´s die zich inzetten voor waterstoftechnologie, blijft Air Products haar commitment geven aan de ontwikkeling van waterstof als een integraal onderdeel van de toekomstige energiemix. Als een van de grootste producenten van waterstof ter wereld en als een van de belangrijkste aanbieders van technologie voor het tanken en voor de distributie van waterstof, sluit Air Products zich aan bij de andere deelnemers die afkomstig zijn van de grote olie- en energiebedrijven, automobielfabrikanten en vliegtuigbouwers.

De deelnemers van de Hydrogen Council zijn ervan overtuigd dat waterstof een cruciale rol zal spelen in de toekomstige energietransitie. De council, die werd opgericht tijdens het World Economic Forum in 2017, streeft ernaar de waterstof- en brandstofcelindustrie verder te ontwikkelen en te commercialiseren door aanzienlijke investeringen, de introductie van nieuw beleid en speciale programma’s.

Naast haar rol in de Hydrogen Council is Air Products wereldwijd betrokken bij vele innovatieve projecten voor de distributie en het tanken van waterstof. In Duitsland heeft Air Products recentelijk de waterstof en het waterstoftankstation geleverd voor de eerste treinen, die op waterstof rijden. De treinen van fabrikant Alstom rijden sinds medio september 2018 met succes in de dienstregeling. Daarnaast hebben de Stadtwerke Hürth de uitbreiding van het bestaande tankstation voor bussen in de Duitse stad Hürth aan Air Products gegund. Het tankstation ondersteunt vanaf medio volgend jaar de introductie van een vloot van dertig waterstofbussen die in de regio Keulen ingezet worden.

Air Products houdt zich eveneens bezig met de doorontwikkeling van technologie voor het transport en de aflevering van waterstof bij tankstations. De laatste innovaties omvatten onder meer het gebruik van composiet tankwagens voor het transport van waterstof onder hoge druk, een cryogene tweefase compressietechniek voor waterstof en kleine stoom/methaanreformers voor de productie van waterstof op locatie. In samenwerking met de automobielindustrie heeft Air Products protocollen voor het tanken van waterstof ontwikkeld, die de afgelopen decennia toegepast werden bij ruim acht miljoen tankbeurten.

“We brengen niet alleen onze ervaring in als een van de grootste leveranciers van waterstof voor raffinaderijen, waarmee ze schonere brandstoffen produceren, maar ook als pionier in technologie voor waterstoftankstations, die toegepast wordt in meer dan 250 tankstations in zo’n 20 landen”, zegt CEO Seifi Ghasemi, CEO van Air Products, die het bedrijf in de Council vertegenwoordigt. “We hebben ons eerste tankstation 25 jaar geleden ontwikkeld en inmiddels een portfolio van meer dan 50 patenten op het gebied van technologie voor opslag, transport en het tanken van waterstof opgebouwd.”

Air Products is wereldwijd de grootste leverancier van waterstof aan raffinaderijen voor de productie van schone, conventionele brandstoffen en heeft uitgebreide ervaring in de waterstof brandstofmarkt. Voor sommige waterstoftanktoepassingen zijn er tankstations, waar al meer dan 75.000 tankbeurten per jaar plaatsvinden. Het gebruik van de tanktechnologie van Air Products neemt snel toe en er worden wereldwijd al meer dan 1,5 miljoen tankbeurten per jaar uitgevoerd. Personenauto’s, vrachtauto’s, bestelauto’s, bussen, scooters, vorkheftrucks, locomotieven, vliegtuigen en zelfs onderzeeboten worden volgetankt met behulp van de populaire SmartFuel®-technologie van Air Products.

Air Products heeft meer dan 60 jaar ervaring in waterstof en een uitgebreid portfolio van patenten voor waterstoftanktechnologie. Air Products levert vloeibare en gasvormige waterstof en een keur aan hardware en protocollen voor het tanken van waterstof bij verschillende drukken. De waterstof wordt op locatie aangeleverd met vrachtwagens of via pijpleidingen en wordt gemaakt uit aardgas via reforming, door conversie van biomassa of door elektrolyse; ook met elektriciteit die is opgewekt met behulp van zonne- en windenergie.