airproducts-logo Go to Home Page

Oplosmiddelbestrijding/VOC-terugwinning

Wilt u voldoen aan de strengste emissienormen voor oplosmiddelen?

Strengere overheidswetgeving heeft ertoe geleid dat veel bedrijven hun metingen en beheersing van de uitstoot van oplosmiddelen willen verbeteren.

Met het Cryo-Condap®-systeem van Air Products kunt u voldoen aan de milieuwetgeving met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC) door ze te reduceren tot de huidige normen en bijna 100% van de oplosmiddelen terug te winnen met de hoogste procesefficiëntie.

Het Cryo-Condap®-systeem maakt gebruik van vloeibare stikstof om VOC's te condenseren bij de temperatuur die het dichtst bij het vriespunt ligt. Dankzij deze instelling heeft het Cryo-Condap®-systeem een optimale condensatiesnelheid, waardoor het eenvoudig is om de VOC's uit de gasstroom te verwijderen om te voldoen aan de milieuwetgeving.

Download het gegevensblad Cryo-Condap® Technology

Een effectieve en economische oplossing om VOC-emissies te verminderen

Clean (reiniging)

Niet-verontreinigde en schone gasvormige stikstof

Effectief

Met meer dan 200 installaties is bewezen dat de Cryo-Condap®-systeemtechnologie bijna 100% van de meeste soorten dampen van organisch oplosmiddel herstelt

Economisch

De vloeibare stikstof die de VOC condenseert, kan worden gebruikt om te inertiseren, terwijl de oplosmiddelen kunnen worden gerecycled voor hergebruik of wederverkoop

Compliant

Het kan helpen om aan de emissienormen te voldoen en tegelijkertijd operationele voordelen bieden voor een productieproces

Duurzaam

Systeem zonder toegevoegde afvalstoffen 

Air Products Cryo-Condap®-technologie voor VOC-terugwinning

Ontdek hoe Cryo-Condap®-technologie zorgt voor de terugwinning van bijna 100% van de oplosmiddelen die voldoen aan de strengste milieuwetgeving inzake VOC-emissies.

Bent u geïnteresseerd in het verminderen van uw uitstoot?

Ons team van specialisten beoordeelt graag de beste oplossing voor uw probleem met de terugwinning van oplosmiddelen.

CONTACT OPNEMEN:

Vraag het de expert

Jon Trembley

Technology Manager - Cryogene toepassingen

"Hoe kunt u mij helpen de VOC's (vluchtige organische stoffen) in mijn procesemissies te verminderen?"
Air Products Cryocondap® VOC-terugwinningstechnologie kan VOC's in uw proces helpen verminderen. Ons systeem gebruikt vloeibare stikstof in een warmtewisselaar om het procesgas af te koelen. Naarmate de temperatuur daalt, daalt ook de capaciteit van het gas om de VOC's als damp mee te voeren. De VOC's condenseren en bevriezen tot deeltjes, zodat het procesgas aan de milieueisen kan voldoen.

Bekijk onze video voor meer informatie over de kenmerken en voordelen van Air Products' eigen Cryo-Condap® VOC-terugwinningstechnologie.

CASESTUDY: CRYO-CONDAP® SYSTEMS-TECHNOLOGIE BIJ EEN WERELDWIJD GEZONDHEIDSBEDRIJF

Ontdek hoe Cryo-Condap® Systems-technologie zorgt voor de terugwinning van bijna 100% van de oplosmiddelen die voldoen aan de strengste milieuwetgeving inzake VOC-emissies.

Wat is cryogene condensatie?

Cryogene condensatie maakt gebruik van de extreem lage temperatuur van vloeibare stikstof om gasvormige effluenten van de chemische industrie af te koelen om de daarin aanwezige VOC's te condenseren.
MEER INFORMATIE

Wat zijn de belangrijkste voordelen van cryogene condensatie?

Naleving van de lokale wetgeving inzake VOC-emissies, terugwinning en recycling van verspilde oplosmiddelen en minimale gebruikskosten omdat de vloeibare stikstof die wordt gebruikt voor koeling kan worden hergebruikt voor inertiseren.

ONTDEK MEER

HULPMIDDELEN