airproducts-logo Go to Home Page

Polymeerverwerking

Industriële gasoplossingen voor polymeerverwerking

De inzet voor lichtgewicht materialen in de automobiel-, ruimtevaart- en bouwtoepassingen heeft geleid tot de toename van het gebruik van schuim en kunststoffen. Milieuvoorschriften met betrekking tot de materialen die worden gebruikt in chemisch geblazen schuim bieden de mogelijkheid om inerte gassen zoals kooldioxide en stikstof te gebruiken. Deze gassen kunnen een economisch alternatief zijn met milieuvoordelen, omdat ze chemisch inert en milieuvriendelijker zijn dan traditionele blaasmiddelen.

Vragen? Wij hebben antwoorden.

CONTACT OPNEMEN: