airproducts-logo Go to Home Page

MAP-gasselectie

Freshline®-oplossingen

De atmosfeer van de aarde bestaat uit stikstof (78,09%), zuurstof (20,95%), argon (0,93%), kooldioxide (0,04%), sporen van andere gassen en waterdamp. Als deze verhouding wordt aangepast, is er sprake van een gewijzigde atmosfeer (Modified Atmosphere).

Elk voedingsproduct heeft, afhankelijk van zijn samenstelling en eigenschappen, zijn ideale gemodificeerde atmosfeer. Degenen met een hoog vetgehalte zullen baat hebben bij het vervangen van de oxidatieve zuurstof rondom het product door inerte stikstof. Degenen waar microbiële, gist- of schimmelgroei een probleem is, profiteren van bacteriostatisch CO₂. Tot slot hebben degenen die moeten ademen of een mooie rode kleur behouden een beetje zuurstof nodig.

We hebben tientallen jaren ervaring met het identificeren van deze ideale mengsels. Bent u benieuwd welk gasmengsel het beste is voor uw product? Bekijk de onderstaande tool.