airproducts-logo Go to Home Page

Smelten voor Frit

State-of-the-art oplossingen voor uw fritsmeltprocessen

Met zuurstof verrijkte verbrandingstechnologieën kunnen de ovenprestaties helpen verbeteren door de verbrandingslucht te vervangen door zuurstof. Zelfs een kleine toename van de zuurstofconcentratie kan een dramatische invloed hebben op de werking van de oven, vooral bij het gebruik van brandstoffen met lage verwarmingswaarden, en/of het verbeteren van de werking of het terugwinnen van de controle over ovens met defecte warmteterugwinapparatuur. Door de introductie van inerte stikstof in de oven te verminderen of te elimineren, hebben zuurstofverbrandingstechnologieën bewezen de productie te verhogen, het brandstofverbruik te verlagen en de emissies te verlagen, terwijl de productkwaliteit behouden blijft of zelfs wordt verhoogd. Met een reeks gepatenteerde Cleanfire®-branders, smelttechnologieën en modelleerservices, kan ons wereldwijde team hun vaardigheden en ervaring gebruiken om u te helpen bij het ontwerp, de opstart en de continue werking van het optimale systeem voor uw oven.

Oxy-fuel frit smelten

  • Lagere kapitaalkosten
  • Hoger brandstofverbruik
  • Minder uitstoot van NOₓ, SOₓ en deeltjes

Er kan een verscheidenheid aan zuurstofverrijkings- en zuurstof-brandstofverbrandingsmethoden worden gebruikt om het smelten van frit te verbeteren

Zuurstoflansen
Deze methode is van oudsher de meest kosteneffectieve manier om zuurstof te gebruiken als aanvulling op verbranding met lucht en brandstof. De strategische injectie van zuurstof naast, onder of door lucht-brandstofvlammen heeft fritsmelters in staat gesteld campagnedoelstellingen te bereiken op het gebied van treksnelheid, brandstofefficiëntie en fritkwaliteit. De voordelen van zuurstoflansen komen voort uit het zuurstofmengsel met brandstof op de plaats waar dit het meest nodig is.
Zuurstofversterking
Het boosting-concept maakt gebruik van oxy-fuel branders in de lucht-brandstofsmelter om de productie, kwaliteit, efficiëntie en ovenstabiliteit te verhogen. Oxy-fuel boosting wordt meestal gebruikt om de treksnelheid te verhogen in een oven die in bedrijf is of die kreupel is vanwege een storing of verlies van effectiviteit van het lucht-brandstof verbrandingssysteem.
Volledige oxy-fuel conversie
Oxy-fuel frit smeltovens zijn de meest flexibele en efficiënte methode voor het smelten van frit in grote productie-eenheden. De operationele voordelen van zuurstof worden bij volledige conversie gemaximaliseerd: hogere productie, lager brandstofverbruik, lagere emissies, verbeterde fritkwaliteit, minder onderhoud en langere levensduur van de ovencampagne.
Zuurstofverrijking
Zuurstof wordt ruim voor het afleverpunt in de oven in de hoofdverbrandingsluchtkop geïnjecteerd. Dit voormengsel van zuurstof komt het meest voor in recuperatieve ovens of smeltinstallaties met veel van dergelijke afleveringspunten of in regeneratieve smelters waar het wenselijk is om de zuurstof te gebruiken om het gehele verbrandingsproces op een consistente manier te verbeteren.

Om glas beter te maken, kunt u Air Products erbij betrekken!

De experts van Air Products helpen u graag om te begrijpen welke technologie het beste bij u past.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!