airproducts-logo Go to Home Page

Inertiseren

Deskundige oplossingen om u te helpen slagen

Inerte atmosferen bij de productie van metalen en materialen hebben betrekking op niet-reactieve gassen of gasmengsels, die ongewenste reacties met zuurstof tijdens het proces minimaliseren en niet-oxidatieve reacties mogelijk maken.

Typische inerte gassen zijn stikstof, argon en helium, maar voor processen waarbij reactieve metalen zoals titanium, aluminium of magnesium worden gebruikt, kan alleen argon of helium worden gebruikt. Inerte gassen bieden ook een belangrijk veiligheidsvoordeel voor ontvlambare atmosferen door aan het begin van het proces zuurstof uit de oven te purgeren en de kans op explosie te elimineren.

Download de brochure Atmosphere Solutions

Air Products-warmtebehandelingsproces

Industriële gassen van een wereldwijde leider

  • Wereldwijd toonaangevende fabrikant van stikstof, zuurstof en argon
  • Wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van helium en waterstof
  • Betrouwbare toevoer van industriële gassen
  • Uitstekende staat van dienst in het op tijd voldoen aan behoeften
  • Marktleider in veiligheid
  • Technische ondersteuning wanneer u die nodig hebt
  • Klantenservice van wereldklasse

Inertiseren van expertise en oplossingen

Innovatie en onze expertise toepassen om de problemen van onze klanten op te lossen, is onze kernkracht

Volledig assortiment gasleveringsopties en technische services

Volledig assortiment stikstof-, argon- en heliumleveringsopties en technische services voor kleine en grote inertiseringsprocessen

Geoptimaliseerd gasverbruik en verbeterde productkwaliteit

Onze toepassingstechnici kunnen met u samenwerken om inzicht te krijgen in uw inertiseringsproces en verbeteringen aan te bevelen

Productlevering voor kleine en grote operaties

Om te bepalen of het genereren van vloeistof of on-site aan uw behoeften voldoet, houden we rekening met uw gebruikspatroon, debiet, druk en zuiverheid

Neem contact op met onze technische experts.

Zet Air Products' tientallen jaren ervaring met industriële gassen, productie, toepassingen en apparatuur voor u aan het werk.

CONTACT OPNEMEN:

Vraag het de expert

Don Bowe

Applications Engineer

"Welke stikstoflevering is zinvol - on-site productie of levering van vloeistoffen?"
Als u in uw bedrijf stikstof gebruikt, vraagt u zich misschien af wanneer on-site productie zinvol is in plaats van levering van vloeistof. Hier is wat informatie om u te helpen begrijpen of on-site stikstofgeneratie de leveringsmodus voor u kan zijn. De geschiktheid van on-site gasgeneratie hangt af van vele factoren - stikstofstroom en zuiverheid zijn de belangrijkste. Stromen met een gelijkmatige of voldoende uitgangssnelheid kunnen geschikt zijn voor on-sites. Periodieke of onregelmatige stroompatronen kunnen ook geschikt zijn als er een geschikte basislijnstroom is of als de volumes, druk en zuiverheid voldoende zijn om gasopslag mogelijk te maken die piekstromen dekt. Ook geldt: hoe lager de zuiverheidseis, hoe groter de pasvorm (hoewel hoge zuiverheid prima is bij hogere volumes). Andere factoren waarmee u rekening moet houden, zijn de lokale energiekosten en de vereiste druk. Er zijn geen vaste regels die bepalen wanneer u moet overschakelen van levering naar een systeem op locatie. Met onze uitgebreide ervaring in on-site technologieën en gaslevering kunnen wij u echter helpen bij het bepalen van uw optimale leveringswijze.

Gassen

Air Products-gassen, die meestal in gasvormige en vloeibare vorm worden geleverd, stellen klanten in een breed scala van industrieën in staat hun milieuprestaties, productkwaliteit en productiviteit te verbeteren.

Argon

Een inert gas met unieke eigenschappen, dat wordt gebruikt in diverse industriële en analytische toepassingen. Argon wordt veel ingezet in metaalindustrie voor de productie, verwerking en fabricage van metaal. 
Het kan als een zuiver gas worden ingezet voor bepaalde toepassingen voor afschermen, blanketen, uitgloeien en heet isostatisch persen (HIP) en als onderdeel van een mengsel met andere gassen, zoals kooldioxide, zuurstof, stikstof, waterstof of helium, afhankelijk van het proces en het materiaal.

Helium

Een inert gas voor cryogene toepassingen, warmteoverdracht, afscherming, lekdetectie, analyse en hijstoepassingen

Stikstof

Nuttig als gas, vanwege de inerte eigenschappen en als vloeistof voor koelen en vriezen. Vrijwel elke industrie kan profiteren van de unieke eigenschappen om de opbrengst te verbeteren, de prestaties te optimaliseren en de bedrijfsvoering veiliger te maken.

TELALERT® telemetry system

TELALERT® telemetry remote monitoring system provides timely and accurate inventory data to our logistics center to help forecast deliveries.

Additional Services