airproducts-logo Go to Home Page

Inertiseren en blanketen

Blanketing-systemen met stikstof

Of het nu gaat om het blanketen van een tank, een proces of een gevaar zoals brandbaar stof, onze toepassingstechnici kunnen de apparatuur en stikstoftoevoer voor uw stikstof-blanketing-systeem optimaliseren. Opties zijn:

Continue blanketing met purgeren

Een continue stroom stikstof (of ander inert gas) wordt gebruikt om veilige zuurstofconcentraties binnen een tankruimte te handhaven.

Drukregeling blanketing

Het onder druk brengen van stikstof minimaliseert de luchtinlaat en kan het stikstofverbruik verminderen in vergelijking met continu purgeren.

Concentratiecontrole blanketing

Een zuurstofbewakingssysteem regelt de stikstofstroom naar de tankruimte en vermindert het gasverbruik.

Leveringsopties om kostenefficiënt aan uw behoeften te voldoen.

De toevoermodus is gebaseerd op uw volume, druk, zuiverheidsniveau, debiet en bedrijfspatroon.

CONTACT OPNEMEN:

HULPMIDDELEN