airproducts-logo Go to Home Page

Fluid Catalytic Cracking (FCC) -optimalisatie

Uitbreiding van de capaciteit van gefluïdiseerde katalysatoren en conversie met zuurstofverrijking

FCC-zuurstofverrijking kan raffinaderijen extra flexibiliteit bieden om bottlenecks te overwinnen en de efficiëntie van de installatie te verbeteren. De toevoeging van een geregelde stroom van gasvormig zuurstof in de hoofdleiding van de verbrandingslucht verhoogt de cokesverbrandingscapaciteit van de regenerator en biedt een betrouwbare, kostenefficiënte optie voor het realiseren van capaciteits- of conversieverhogingen, terwijl aanzienlijke kapitaalinvesteringen of aanpassingen van de unit worden vermeden.

Veiligheid staat voorop. Air Products kan veiligheids- en controleapparatuur leveren die speciaal is ontworpen voor raffinaderijbehoeften. Wij kunnen met u samenwerken om de debietregeling zo te ontwerpen dat een veilige hoeveelheid zuurstof wordt geleverd die voldoet aan de apparatuurvereisten.

Zuurstofverrijking van een FCC kan het hele jaar door of seizoensgebonden worden uitgevoerd op basis van patronen van de temperatuur of de vraag naar brandstof.

Download de brochure Uitbreiden van gefluïdiseerde katalysatorcapaciteit en conversie met zuurstofverrijking

Breid de capaciteit voor gefluïdiseerde katalysatoren en de conversie uit met zuurstofverrijking

FCC-zuurstofverrijking kan de volgende procesvoordelen bieden

Helpt de capaciteitsbeperking van de luchtblazer te overwinnen

De toevoeging van zuurstof aan de verbrandingslucht biedt een praktische oplossing voor het vergroten van de capaciteit van een blower-beperkte katalysator

Overwin de snelheidsbeperking van de regenerator

Een afname van de snelheid van de luchtblazer gevolgd door de toevoeging van zuurstof kan de capaciteit van een katalysator met beperkte snelheid verhogen

Verbetert de opbrengst

Een hoger zuurstofgehalte in de lucht van de regenerator verbetert de verwijdering van cokes en verhoogt daarmee de opbrengst van de hoogwaardige producten met een licht eindproduct

Helpt de capaciteit op seizoensbasis te handhaven

Een hoger zuurstofgehalte in de verbrandingslucht kan het probleem van verminderde FCC-capaciteit tegengaan wanneer hoge omgevingstemperaturen en vochtigheid het vermogen van de luchtblazer verminderen

Vermindert de snelheid van de rookgassen

Toevoeging van zuurstof helpt de dampsnelheid van de regenerator te minimaliseren, wat kan helpen de productie te verhogen zonder extra katalysatorverlies of cycloonerosie die gewoonlijk gepaard gaat met een hogere doorvoer.

Verlengt de tijd tussen doorlooptijden

Lagere gassnelheid vermindert de slijtage van de cyclonen van FCC

Verbetert de temperatuurregeling

Met een goed ontworpen regelsysteem voor zuurstoftoevoer kunnen eenvoudige en nauwkeurige aanpassingen worden gemaakt voor wijzigingen die te maken hebben met de dagelijkse werking van de FCC

Helpt bij het overwinnen van problemen met operationele grondstoffen

Een hogere zuurstofconcentratie in FCC kan de temperatuur verhogen bij gebruik van lichtere grondstoffen of kan helpen bij het verwerken van extra koolstof gevormd op de katalysator in de regenerator bij gebruik van zwaardere grondstoffen

Services voor uw FCC-zuurstofverrijking

Hulp nodig bij het bepalen of zuurstof uw raffinageproces kan ondersteunen?

Air Products staat altijd klaar om u te helpen bij het beoordelen van uw FCC-werking met een technische evaluatie om u te laten zien hoeveel zuurstof nodig is voor de gewenste capaciteitsuitbreiding.

CONTACT OPNEMEN: