airproducts-logo Go to Home Page

Chemiluminescentie spectroscopie

Chemiluminescentie spectroscopie gebruikt kwantitatieve metingen van de optische emissie van geëxciteerde moleculen om de analytconcentratie te berekenen. Deze krachtige analysetechniek wordt veel gebruikt voor de bewaking van industriële emissies en de meting van luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofmonoxide en stikstofdioxide.

De Experis®-reeks speciale gassen bestaat uit instrumentvrije gassen, purgeergassen en kalibratiegasmengsels, die bij uitstek geschikt zijn voor deze analysemethode.

Hoe kan Air Products u helpen uw industriële emissies te bewaken?

Kalibratiegasmengsels

Zeer nauwkeurige en traceerbare gasmengsels met toonaangevende houdbaarheid voor routinematige kalibratie van instrumenten

Geaccrediteerde gasmengsels

Kalibratiemengsels voor bewaking en meting van industriële lucht- en motoremissies, gecertificeerd conform ISO 17025.

Vraag het de expert

Trish Lees

Business Development Specialist

"Welke gassen worden vaak gebruikt voor chemoluminescentie?"
We raden stikstof BIP® aan als nulgas vanwege het zeer lage vochtgehalte (<20 ppb). Kalibratiegassen van stikstofmonoxide en stikstofdioxide in een stikstofbalans worden gebruikt voor het kalibreren van NOx-chemiluminescentieanalysatoren. We raden ook Sythetic Zero Air Plus aan om ozon te leveren met een ozongenerator vanwege de lage vochtspecificatie (<0,5 ppm).

Vragen? Wij hebben antwoorden.

CONTACT OPNEMEN:

Klaar om te bestellen?

NU KOPEN

HULPMIDDELEN