airproducts-logo Go to Home Page

Uitgloeien voor aluminiumspoelen

Stikstof voor veilig en effectief uitgloeien van aluminiumspiralen

Aluminium gloeien met een stikstofatmosfeer voorkomt het risico van explosie door vervluchtiging van walsolie. Stikstof zorgt er ook voor dat het oppervlak van het aluminium tijdens het uitgloeien niet wordt geoxideerd, en het kan vlekken helpen voorkomen, die kunnen optreden wanneer walsoliën op het metaaloppervlak oxideren, waardoor afstotingen ontstaan. Consistente en verbeterde atmosfeerkwaliteit resulteert ook in minder randoxidatie, waardoor de metaalopbrengst toeneemt.

Stikstof heeft de voorkeur gegeven aan de atmosfeer voor het gloeien van de spiraal ten opzichte van atmosferen die door exothermie zijn gegenereerd, die giftig zijn (CO bevatten) en brandbaar zijn, en de kans op hoge onderhoudskosten en productieverliezen als gevolg van defecten hebben.

Air Products kan de optimale optie voor stikstoftoevoer aanbevelen - inclusief debiet, zuiverheid en toevoermodus - voor uw specifieke behoeften met betrekking tot het uitgloeien van aluminiumspiralen. We kunnen een systeem ontwerpen om het debiet te regelen, met alarmen voor afwijkingen in het zuurstofniveau, voor optimalisatie van uw proces en stikstofgebruik.

Uitgloeisystemen ontworpen voor optimale prestaties:

Veiligheid

Zuurstofconcentraties onder de explosieve limieten van het lucht-brandstofmengsel

Zekerheid

In wezen geen uitvaltijd geassocieerd met levering van vloeibare stikstof of on-site gasgeneratie met vloeibare back-up

Economie

Hoge stikstofstroom alleen tijdens kritieke tijden, zuurstofanalyse ter plaatse en regeling van terugkoppeling in gesloten lus

Kwaliteit

Consistente atmosfeerkwaliteit met mogelijkheden voor gegevensverzameling en lekdetectie

Bewezen voordelen

Stikstofatmosferen voor gloeien met spiraal hebben aanzienlijke voordelen ten opzichte van door exothermie gegenereerde atmosferen, waaronder:

  • Verbeterde procesbeheersing voor een consistentere productkwaliteit
  • Geen kapitaal vooraf vereist
  • Geen onderhoud
  • Geen uitval
  • Lager veiligheidsrisico
  • Geen gespecialiseerde training voor operators vereist
  • Stroompiekcapaciteit voor snel spoelen van de oven (kortere cyclustijden)
  • Eliminatie van roetvorming, met als resultaat een schoner interieur
  • Meer beschikbare vloeroppervlak in ovenruimte

PRISM® Cryogene stikstofgeneratoren

Ons assortiment stikstofgeneratoren omvat cryogene, adsorptie- en membraantechnologieën. We kunnen voldoen aan alle gangbare vereisten op het gebied van stroming, druk en zuiverheid, waardoor we een zeer betrouwbare gastoevoer leveren tegen algemene kostenbesparingen in vergelijking met geleverde vloeibare stikstof.

PRISM® Systemen voor het genereren van cryogene stikstof

PRISM® Cryogene stikstofgeneratoren - HN-serie

PRISM® Cryogene stikstofgeneratoren - TN-serie

OFFERTE AANVRAGEN

Reken op de expertise van Air Products...

Laat ons u helpen bepalen hoe u de voordelen van stikstofatmosferen in uw gloeiproces optimaal kunt benutten.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!

HULPMIDDELEN