Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Sewer water treatment
Water en afvalwater

Beluchting

Modulaire oplossingen voor waterbehandeling bieden kostenefficiëntie en milieuvoordelen

Door zuurstof in afvalwaterinstallaties te gebruiken om het gehalte aan opgeloste zuurstof te verhogen, worden betere resultaten behaald op het gebied van installatie- en bedrijfsprestaties. Het gebruik van zuivere zuurstof zorgt voor een goede behandeling, vermindert de overlast, verbetert de slibkwaliteit en bezinking, verhoogt de volumetrische belasting en verhoogt de slibconcentratie.

Onze Halia® beluchtingssystemen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in elke waterinstallatieconfiguratie en voorzien in een groot aantal zuurstofbehoeften. Het proces is ontworpen om een oplossingsrendement van meer dan 90% te bereiken.

ap0176-installationsupport
Eenvoudige installatie

In bestaande tanks zonder aanpassing of lediging. De beluchter wordt eenvoudig in de tanks neergelaten en begint binnen een paar uur. 

ap0141-space-footprint
Kleine afmetingen

De apparatuur (tank, panelen en beluchters) kan eenvoudig worden geïnstalleerd binnen bestaande waterplantstructuren.

ap0184-cost
Huur

Het systeem kan indien nodig worden gehuurd en standaardeenheden zijn compatibel met alle tanks.

aanbod