airproducts-logo Go to Home Page

Beluchting

Modulaire oplossingen voor waterbehandeling bieden kostenefficiëntie en milieuvoordelen

Door zuurstof in afvalwaterinstallaties te gebruiken om het gehalte aan opgeloste zuurstof te verhogen, worden betere resultaten behaald op het gebied van installatie- en bedrijfsprestaties. Het gebruik van zuivere zuurstof zorgt voor een goede behandeling, vermindert de overlast, verbetert de slibkwaliteit en bezinking, verhoogt de volumetrische belasting en verhoogt de slibconcentratie.

Onze Halia® beluchtingssystemen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in elke waterinstallatieconfiguratie en voorzien in een groot aantal zuurstofbehoeften. Het proces is ontworpen om een oplossingsrendement van meer dan 90% te bereiken.

Waterbeluchting met venturi

Ontworpen met het oog op eenvoud, onderhoudsgemak en minimale kapitaalinvestering, biedt onze retrofit met zuivere zuurstof beluchting vele voordelen:

 • Capaciteitsuitbreiding
 • Procesefficiëntie terugwinnen
 • Stikstofverwijdering geoptimaliseerd
 • Kwaliteitsverbetering van slib/beheersing van draadvormige bacteriën
 • Reductie van hinder (geuren en schuimvorming)
 • Aerosolen/emissiereductie
 • Nood- / tijdelijke beluchting
 • Hoge slibconcentratie verwerkt beluchting (MBR, SBR…))
 • Optimalisatie van de zuurstoftoevoer
 • Slibbehandeling
 • Snelle reactie op zuurstofvraag
 • Betere slibbezetting

Wilt u de capaciteit van uw afvalwater-aerobe zuiveringssysteem verhogen?

Onze specialisten kunnen u helpen.

CONTACT OPNEMEN:

Eenvoudige installatie

In bestaande tanks zonder aanpassing of lediging. De beluchter wordt eenvoudig in de tanks neergelaten en begint binnen een paar uur. 

Kleine afmetingen

De apparatuur (tank, panelen en beluchters) kan eenvoudig worden geïnstalleerd binnen bestaande waterplantstructuren.

Huur

Het systeem kan indien nodig worden gehuurd en standaardeenheden zijn compatibel met alle tanks.