airproducts-logo Go to Home Page
| LEHIGH VALLEY, PA / ROTTERDAM, NEDERLAND

Air Products en Gunvor werken samen aan een groene waterstof-importterminal in Rotterdam

Air Products (NYSE: APD) en Gunvor Petroleum Rotterdam (GPR), een dochteronderneming van Gunvor Group (Gunvor) hebben een ontwikkelingsovereenkomst ondertekend voor een importterminal in Rotterdam. De overeenkomst speelt in op de toenemende vraag naar groene energiebronnen om de klimaatdoelstellingen te halen en energiebronnen te diversifiëren. De importterminal zal naar verwachting in 2026 de eerste groene waterstof leveren aan Nederland.  

Groene Waterstofeconomie  
Groene waterstof is essentieel voor de energietransitie. Het heeft een aanzienlijk potentieel in het verduurzamen van lastig te decarboniseren sectoren zoals zwaar transport en industrie. Voor de productie van groene waterstof is een grote hoeveelheid hernieuwbare energie nodig waarvan het onwaarschijnlijk is dat de Europese Unie (EU) deze hoeveelheden lokaal kan produceren. Hierdoor is de grootschalige invoer van groene waterstof hard nodig om de Europese “Fit for 55” en “REPowerEU” doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Met dit project kan Nederland een vooraanstaande bijdrage leveren aan deze Europese doelstellingen.

Belangrijke Ontwikkelingsmijlpalen 
De ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap richting een investeringsbeslissing die zal worden genomen zodra de bedrijven voldoende vertrouwen hebben in het wet- en regelgevingskader, het vergunningsproces en de financieringssteun. Certificering van groene waterstof moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde groene ammoniak, en de daaruit resulterende groene waterstof, ook als zodanig worden erkend en meegeteld in de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. Met het oog op financiële steun beoogt dit project te worden erkend als een ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI-project). Air Products kijkt uit naar de verdere samenwerking met de betrokken stakeholders om bredere steun voor het project tot stand te brengen. 

Toegangspoort tot Noordwest-Europa  
Het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam is één van de Europese locaties die door Air Products wordt overwogen voor de ontwikkeling van een groene waterstof-importterminal. Het terrein biedt een strategische locatie voor het aanlanden van groene ammoniak vanuit grootschalige en overzeese waterstof productielocaties die door Air Products en haar partners worden geëxploiteerd. Bij aankomst zal groene ammoniak worden omgezet in groene waterstof en gedistribueerd naar Europese markten zoals Nederland, Duitsland en België. Air Products en Gunvor hebben beiden een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid en streven ernaar prestaties van wereldklasse te leveren op het gebied van persoonlijke- en procesveiligheid.  

Voordelen voor de Nederlandse Economie  
Uit een onafhankelijke analyse van CE Delft is gebleken dat het project uiteindelijk 260 à 425 miljoen euro aan indirecte economische voordelen zal opleveren, met duizenden nieuwe banen in de komende jaren. Daarnaast zal de besparing van koolstofdioxide-uitstoot (CO2) in de transportsector, gecombineerd met het voordeel van de vermindering van andere schadelijke emissies, een algemeen milieuvoordeel opleveren van meer dan 100 miljoen euro in 2030. 

Ivo Bols, President Europa en Afrika-regio: “Air Products is verheugd samen met onze partner Gunvor een volgende stap te zetten richting een groene waterstof-importterminal in Rotterdam. Waterstof import is essentieel om onze energievoorziening te diversifiëren en de klimaatdoelstellingen te halen. Air Products, de grootste waterstofproducent ter wereld, wil aan beide ambities bijdragen door de ontwikkeling van de Europese groene waterstofeconomie te versnellen via koploperprojecten zoals deze. We kijken uit naar verdere samenwerking met Gunvor om Rotterdam klaar te maken voor de import van groene waterstof.”  

Shahb Richyal, Global Head of Portfolio bij Gunvor: "Gunvor is verheugd samen te werken met Air Products via Nyera, ons investeringsvehikel dat zich richt op het ondersteunen van de energietransitie, om strategische locaties zoals onze Rotterdamse faciliteit te benutten op een manier die de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energie-initiatieven bevordert." 

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: “Wij steunen de plannen van Air Products en Gunvor, die een goed voorbeeld zijn van het gebruik van een ‘brownfield-locatie’ voor het opzetten van een nieuwe importterminal voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam. Beide bedrijven zijn al lange tijd actief in de energiesector en spelen in op de maatschappelijke vraag om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energieonafhankelijkheid van Europa te vergroten. Groene ammoniak is niet alleen een waterstofdrager en een grondstof voor de chemische industrie, maar ook belangrijk als hernieuwbare brandstof voor de scheepvaartsector. Met koploperprojecten zoals deze wordt Rotterdam Europa’s belangrijkste waterstofhub.”   


Over Gunvor Group 
Gunvor Group is een van 's werelds grootste onafhankelijke handelshuizen in grondstoffen gemeten naar omzet, die zorgt voor logistieke oplossingen die fysieke energie en bulkgoederen veilig en efficiënt verplaatsen van de plaats waar ze vandaan komen en dat ze worden opgeslagen op de plaats met de meeste vraag. Gunvor heeft strategische investeringen in industriële infrastructuur - raffinaderijen, pijpleidingen, opslag en terminals - die de kernhandelsactiviteiten aanvullen en duurzame waarde voor klanten creëren in de wereldwijde toeleveringsketen. In 2020 rapporteerde Gunvor een omzet van US $50 miljard op volumes van 191 miljoen MT. Ongeveer 50% van de handel van de onderneming bestaat uit "overgangs"-grondstoffen, waaronder biobrandstoffen, aardgas en LNG. Voor meer informatie, bezoek GunvorGroup.com

Over Air Products 
Air Products (NYSE:APD) is een toonaangevend industrieel gasbedrijf, dat al meer dan 80 jaar actief is. Het bedrijf richt zich op energie, milieu en opkomende markten en levert essentiële industriële gassen, aanverwante apparatuur en toepassingsexpertise aan klanten in tientallen industrieën, waaronder raffinage, chemie, metalen, elektronica, productie, en voeding en drank. Air Products is ook de wereldleider in de levering van procestechnologie en -apparatuur voor vloeibaar aardgas. Het bedrijf ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, bezit en exploiteert enkele van 's werelds grootste industriële gasprojecten, waaronder: vergassingsprojecten die op duurzame wijze overvloedige natuurlijke hulpbronnen omzetten in syngas voor de productie van hoogwaardige stroom, brandstoffen en chemicaliën; koolstofafvang projecten; en koolstofarme en -vrije waterstofprojecten op wereldschaal ter ondersteuning van het wereldwijde transport en de energietransitie.

Het bedrijf had in het boekjaar 2021 een omzet van $10,3 miljard uit activiteiten in meer dan 50 landen en heeft een huidige marktkapitalisatie van ongeveer $55 miljard. Meer dan 20.000 gepassioneerde, getalenteerde en toegewijde werknemers met diverse achtergronden worden gedreven door Air Products' hogere doel om innovatieve oplossingen te creëren die het milieu ten goede komen, duurzaamheid te bevorderen en de uitdagingen van klanten en gemeenschappen wereldwijd te adresseren. Voor meer informatie, bezoek www.airproducts.com of volg on op LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" binnen de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze op de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management op de datum van deze bekendmaking en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Hoewel toekomstgerichte verklaringen te goeder trouw worden afgelegd en gebaseerd zijn op veronderstellingen, verwachtingen en projecties die het management redelijk acht op basis van de momenteel beschikbare informatie, kunnen de werkelijke prestaties en financiële resultaten wezenlijk verschillen van de projecties en ramingen die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen, als gevolg van vele factoren, waaronder risicofactoren die zijn beschreven in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2021. Behalve voor zover vereist door de wet, wijzen wij elke verplichting of verbintenis af om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen, bij te werken of te herzien om eventuele wijzigingen in de veronderstellingen, overtuigingen of verwachtingen of eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, weer te geven.