Energiebesparing en -efficiëntie

Het energieverbruik is de belangrijkste variabele in de kosten van onze productieprocessen. We volgen en beheren energieaankopen zorgvuldig, en onze instandhoudingsprogramma's zijn gericht op het voortdurend verbeteren van de energie-efficiëntie in al onze installaties, met name in grotere installaties.

Ons totale energieverbruik voor alle bedrijven in 2020 was 48,2 terawattuur (TWh), een daling van 5% ten opzichte van 2019. De daling was het gevolg van lagere installatieladingen als gevolg van COVID-19. Onze ASU's hebben hun energie-efficiëntiedoel voor 2020 overtroffen en een verbetering van de energie-efficiëntie van 3,3% bereikt. De vooruitgang werd gerealiseerd door verhoogde productie in nieuwe, grotere en efficiëntere faciliteiten, en honderden faciliteitverbeteringsprojecten met veranderingen in apparatuur en productieprocessen

Energy Consumption 

 

 

 

 

 

* Intensiteitsdoelen zijn geconfigureerd als de verhouding van de rapportagejaarwaarde (2020) (energie, emissies of water) tot de rapportagejaarproductie gedeeld door de verhouding waarde/productie in ons basisjaar (2015). Met behulp van een ratio kunnen de gerapporteerde resultaten dimensieloos zijn en worden vertrouwelijke productiegegevens beschermd.

Energiek met hernieuwbare energiebronnen

Het gebruik van hernieuwbare energie verhogen is een belangrijk mechanisme in de richting van onze nieuwe doelstelling "Derde tegen '30" vermindering van de CO intensity-emissie-intensiteit. In 2020 hebben we de inkoop en on-site opwekking van duurzame energie verhoogd.

Wij kopen duurzame elektriciteit rechtstreeks in bij onze energieleveranciers of door certificaten voor hernieuwbare energie aan te schaffen die ons energieverbruik koppelen aan een specifieke asset die duurzame elektriciteit opwekt. In 2020 hebben we bijvoorbeeld een langetermijnovereenkomst gesloten voor de aankoop van elektriciteit van een nieuwe grootschalige zonne-installatie in het zuidwesten van de VS voor een grote ASU. We kopen ook duurzame elektriciteit rechtstreeks in het Verenigd Koninkrijk, en via Renewable Energy Guar garanties van oorsprong (REGO's), een soort REC.

In andere delen van Europa worden de REC's die aantonen dat de elektriciteit die we gebruiken afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zogenaamde Garanties van oorsprong (GO's) genoemd. We hebben elektriciteit aangekocht die onder GO's valt in Frankrijk en voor onze productiefaciliteiten in Spanje. We hebben ook een koppeling gemaakt met ENGIE's The Energy Origin (TEO), een blockchain-benadering die de hernieuwbare oorsprong van de elektriciteit die we verbruiken onderbouwt en is de eerste blockchain voor hernieuwbare energie die door een onafhankelijke derde partij wordt gevalideerd.

Daarnaast hebben we zonnepanelen geïnstalleerd in faciliteiten over de hele wereld om duurzame elektriciteit te genereren voor gebruik op onze locaties. In totaal was 24% van onze elektriciteitsaankopen in 2020 afkomstig van hernieuwbare bronnen.