airproducts-logo Go to Home Page

Air Products' duurzaamheidsverwachtingen van leveranciers

Air Products wil zaken doen met bedrijven die onze zorg voor duurzaamheid delen via milieubeheer, sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatieve oplossingen bieden voor de markten die wij bedienen. Hieronder vindt u onze verwachtingen van onze leveranciers.

Suppliers who share Air Products' concern for sustainability is a key factor in doing business with us.

Houd u aan onze GedragscodeHoewel de Code specifiek is geschreven voor werknemers van het Bedrijf en leden van de Raad van Bestuur, is deze ook van toepassing op onze agenten, consultants, aannemers, distributeurs, joint venture-partners en andere derden, waaronder leveranciers, met wie wij zakelijke relaties hebben. Belangrijke onderdelen van de gedragscode die met name relevant zijn voor leveranciers zijn:

  • Zakelijke ethiek, waaronder belangenverstrengeling, fraude, omkoping en corruptie
  • Financiële boekhouding en nauwkeurigheid
  • Concurrentie en eerlijke handel
  • Import- / exportwetten
  • Vertrouwelijke informatie
  • Gelijke kansen en bescherming tegen intimidatie
  • Milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging
  • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder het beheer van milieu- en sociale gevolgen

Beschuldigingen van wangedrag kunnen worden gemeld via onze IntegrityLine, zoals toegestaan door de lokale wetgeving. Raadpleeg de volledige gedragscode voor meer informatie.

Een gezamenlijke aanpak ondersteunen om nieuwe, concurrerende en duurzame producten te ontwikkelen, met name producten die de energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot van het milieu verminderen.

Overweeg het ontwikkelen van milieuduurzaamheidsprogramma's of activiteiten en toeleveringsketens die het behoud van hulpbronnen, waaronder energie en water, ondersteunen en afval en emissies, met name broeikasgassen, verminderen.

Behandel medewerkers met respect en in overeenstemming met ons mensenrechtenbeleid dat betrekking heeft op diversiteit en gelijke kansen, werkplekken zonder intimidatie, vrijheid van betrokkenheid, dwangarbeid en kinderarbeid, conflictmineralen, compensatie en werktijden, milieugezondheid, veiligheid en beveiliging en corruptiebestrijding.

Voldoen aan onze Algemene voorwaarden, evenals onze verklaringen en ons beleid ter bestrijding van dwangarbeid, inclusief maar niet beperkt tot Conflictmineralen, het UK Modern Slavery Act en de California Transparant in Supply Chains Act en in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de landen waarin deze van toepassing zijn.

Evalueer de mogelijkheden om lokale gemeenschappen te ondersteunen waarin de leverancier actief is en waar werknemers en hun families wonen en werken.

Reageer op onze verzoeken voor informatie over de naleving van deze verwachtingen en onze Gedragscode.