Balloonium® cilinders – veilig en makkelijk in gebruik voor feestjes zonder zorgen!

Balloonium® cilinders –
veilig en makkelijk in gebruik
voor feestjes zonder zorgen!

Veiligheidsinstructies voor Balloonium® gasflessen

Ballonnen zijn leuk

Mits u zich aan de onderstaande veiligheidsvoorschriften houdt


Wel doen:

 • Als u een cilinder in een voertuig transporteert, moet het voertuig goed geventileerd zijn en de cilinder goed vastgemaakt zijn
 • Bewaar cilinders altijd op goed geventileerde plaatsen, niet in de nabijheid van een warmtebron
 • Draag tijdens het gebruik van een cilinder altijd oogbescherming.
 • Houd de ballon en de vulapparatuur tijdens het opblazen altijd van u af. Sluit de cilinderafsluiter na gebruik
 • Gebruik voor het verplaatsen van grote cilinders, zelfs bij korte afstanden, een geschikt transportmiddel
 • Bevestig de cilinder voor gebruik altijd rechtop aan een stevige beugel. Cilinders kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze omvallen of over u heen rollen
 • Houd cilinders altijd buiten bereik van kinderen. Alleen verantwoordelijke volwassenen mogen cilinders en de bijbehorende apparatuur gebruiken

Niet doen:

 • Adem helium niet opzettelijk in. Het gas is niet giftig, maar kan leiden tot OVERLIJDEN door verstikking of beschadiging van uw longen. Deze waarschuwing wordt onderschreven door de Britse Compressed Gases Association
 • Open de cilinderafsluiter nooit zonder dat een vulstuk bevestigd is. Zodra het vulstuk aangebracht is, kunt u de afsluiter langzaam openen
 • Gebruik nooit apparatuur die mogelijk beschadigd is
 • Voer onder geen enkel beding zelf reparaties uit aan de apparatuur


Brochure Balloonium®


Gas dat lichter is dan lucht, in de lichtste cilinder ooit!
Download PDF

Voor meer informatie

Air Products Nederland B.V.
Schalkwijkpolderweg 2
1165 AC Halfweg
T +31 (0)20 435 35 35
E nlinfo@airproducts.com

 

X

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere gebruiken we om meer inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Als u op deze website blijft, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees onze juridische notitie voor meer informatie.

Sluit deze melding